Voorjaarsschoonmaak gemeentelijk molenerf SUMAR

11 maart 2017. De grootste, ooit door vrijwilligers uitgevoerde schoonmaakactie van een molenerf, vond plaats in Sumar.

Nadat door de gemeente T-diel een paar weken geleden al de brede houtopstand werd gekapt, vond vandaag van 7:30 tot 14:30 uur met prachtig voorjaarsweer het “ontstobben” van het gemeentelijke molenerf met klein en vooral groot materieel plaats.

Buurman Jan vd Vegt krikt zijn laatste erfafscheidingspalen uit de grond.

 

Belangeloos werd door onze buren Fokje en Aize Postmus, van Transportbedrijf Postmus, vrachtwagens, containers en bemanning ingezet om kubieke meters boomstobben af te voeren.

Daarnaast werd, ook op vrijwillige basis, door Maurice Land en zijn mannen (van het Loonwerk, Grondverzet en Bestratingenbedrijf Maurice Land, Noardburgum) de strijd aangegaan met de boomstobben.

 

 

 

Zij gingen met een aantal zware machines de vele hevig weerstand biedende boomstobben te lijf, rukten deze uit de grond, om ze vervolgens in de containers te dumpen.

 

 

 

 

En daarna werd het terrein voorzien van zwarte aarde, beschikbaar gesteld door de gemeente. Het terrein werd tenslotte geëgaliseerd opgeleverd door alle vrijwilligers.

Geweldig, wat een metamorfose. Geweldig, wat een inzet!

Tussendoor zorgde Fokje Postmus voor koffie met koek en werd er rond het middaguur erwtensoep en roggebrood met spek geserveerd, beschikbaar gesteld door onze sponsor Geesje Duursma van Restaurant De Pleats in Burgum. Uiteraard onze hartelijke dank daarvoor.

Molenaarsconclaaf

De molenaars zijn verguld met de inzet van zoveel vrijwilligers om het molenerf weer een nieuw aanzien te geven, dat past in de open, landelijke omgeving. De beeldbepalende molen komt, gezien vanuit alle windstreken, steeds beter tot z’n recht, De biotoop en de windvang zijn al sterk verbeterd.

A.J. Postmus Transport, Carpe Diem

De bewoners rond de molen hebben samen met de molenaars laten zien dat zij met elkaar heel veel kunnen bereiken voor de gemeenschap.

Nu is de gemeente T-diel weer aan zet. Er zal aan de rand van het molenerf een meidoornhaag geplaatst worden, geheel in stijl met de haag langs het Mounepaed. En ook zal het molenerf verder geëgaliseerd, ingezaaid en deels bestraat worden, wanneer de huidige onderhoudswerkzaamheden door de firma’s Swart en Wits zijn afgerond.

Jeroen Gebben zei na zijn installatie als burgemeester van T-diel: “Ik bin der tige mei ynnommen om boargemaster fan Tytsjerksteradiel wêze te meien en wol my der krêftich foar ynsette om meiïnoar it bêste maatskiplike risseltaat yn it hert fan Fryslân te berikken.”

We geloven dat de gemeenschap van Sumar hem daarbij al aardig heeft geholpen!

De molenaars zijn er trots op om de korenmolen in Sumar wekelijks te mogen laten draaien en open te stellen voor het publiek. Komende zaterdag is de molen zoals gebruikelijk weer open van 9:00 tot 14:00 uur.