Restauratie 2022

Vrijdag 3 juni

Vandaag was de officiele opening van de molen. Het weer was perfect; zon en een noordoostelijke wind kracht 3 Bft. Onder het genot van een drankje en heerlijke poffertjes en kaiserschmarn verzorgd door de Plaets, werd om 15 uur de vang gelicht door de wethouder en de voorzitters van Stichting behoud monumenten T-diel en Stichting korenmolen de Hoop. De molen draaide letterlijk en figuurlijk weer als een zonnetje. 

Foto’s gemaakt door Germ Geersing

Vrijdag 13 mei

Inmiddels is het riet vervangen en kan de schilder aan de slag. De molenmaker is nog bezig met het spoorwiel. Hiervan zijn enkele velgdelen en de kammen vervangen. De verwachting is dat de molen begin juni weer kan draaien.

 

Zaterdag 26 maart. Er is gestart met het verwijderen van het oude riet. Het lijkt wel alsof er een tornado door de Hoop is gegaan.

Zaterdag 19 maart. De molenmakers hebben de kammen van de bonkelaar inmiddels ook vervangen en zijn begonnen aan het spoorwiel. Dit is er wat slechter aan toe; niet alleen de kammen maar ook enkele stukken van het wiel zelf worden vervangen. De molenaars hebben het zuidkoppel maalstenen ook schoongemaakt en afgedekt met plastic. Ook het builapparaat is afgedekt met plastic.

Vrijdag 18 maart. De roeden zijn doorgehaald. De verticale roede wordt m.b.v. een ketting takel  aan de hor een stukje omhoog getakeld. Eerst worden natuurlijk de Wiggen en Keerklampen weggehaald. Het stuk wordt kaal gemaakt voor inspectie. Het zag er goed uit voor beide roeden. Dan wordt het met 2 lagen primer behandeld en op zijn plaats gebracht met nieuw dakleer tussen roede en askop. Daarna worden de nieuwe Wiggen en Keerklampen van Billenga hout en de Spitijzers weer aangebracht.

Zaterdag 5 maart. De kammen van het grote bovenwiel zijn vervangen door nieuwe kammen van azijnhout. Nu wordt verder gegaan met de kammen van de bonkelaar en het spoorwiel.

Nieuwe kammen
De eerste nieuwe kammen in het bovenwiel
Het bovenwiel is weer compleet

Noordelijk maalkoppel schoonmaken`De molenaars maken van de gelegenheid gebruik om het noordelijk maalkoppel te openen en schoon te maken. De 2 molenstenen worden van elkaar gehesen, de bovenste steen (de loper) wordt omgedraaid en op schragen gelegd. Daarna wordt  de steen met beitels en staalborstels ontdaan van de meelresten die in de gleuven (uitslagen) zijn opgehoopt.

Zaterdag 29 januari is de winkel verplaatst van de maalzolder op de derde verdieping naar de museumzolder op de eerste verdieping. De verwachting is dat er met de restauratie teveel stof op de maalzolder zal zijn, wat niet goed is voor de winkel.

Het verplaatsen van de pannenkoekmixer was passen en meten.

De lege maalzolder

Op donderdag 20 januari om 15.00 uur wordt het bouwdoek aan de molen bevestigd. 

Onderstaand persbericht verschijnt op 20 januari 2022 in de lokale media.

Met het aanbrengen van het bouwdoek onder de stelling van de molen hebben we als Stichting Behoud Monumenten in de gemeente Tytsjerksteradiel (SBMT) de start willen aangeven van de restauratie van de Korenmolen De Hoop te Sumar.

Na een periode van begroten, aanvragen van subsidies en vergunningen etc., hebben we de restauratie kunnen aanbesteden. Als stichting zijn we verheugd, mede door de financiële toezeggingen dat we de aanbesteding hebben afgerond door de restauratie te gunnen aan de laagste inschrijver. De firma met toepasselijke naam, De Molenmakers uit Tzummarum.

In het kort omschreven bestaat de restauratie uit het vervangen van het rietdek van het achtkant van de molen en het vervangen van kammen van bovenwiel, bonkelaar en spoorwiel. Tevens zal het bovenwiel en spoorwiel hersteld worden. De roeden zullen doorgehaald en behandeld worden. En er zal aan de molen geschilderd worden. Kortom er is weer hoop voor “De Hoop” en maalvaardig voor de komende tijd.

Wanneer de eerste molen, in toen nog Suameer, is gebouwd is lastig vast te stellen. Boven de toegangsdeur aan de zuidkant is een sluitsteen in de segmentboog van het metselwerk verwerkt met het jaartal 1867, maar reeds lang daarvoor in 1653 (dus in de tijd van Tromp, de Ruyter en Johan de Witt) wordt er melding gemaakt van een “Rosmolen” in Suameer. Een rosmolen is een molen, die wordt aangedreven door een paard.

De huidige molen is, na een brand, herbouwd in 1887. Tot 1947 is hij bedrijfsmatig in bedrijf geweest.

In 1964 heeft de gemeente Tytsjerksteradiel de Korenmolen, welke toen behoorlijk in verval was, op stjerren nei dea stond er toen de Burgumer Courant, aangekocht. Aansluitend heeft de gemeente in 1966 een grondige restauratie uitgevoerd, wat in 1992-1993 is herhaald. Na de laatste restauratie is de Stichting Korenmolen De Hoop opgericht en laten zij met vrijwilligers iedere zaterdag de molen draaien en is hun winkeltje voor meelproducten geopend.

In 2009 heeft de gemeente Tytsjerksteradiel de molen overgedragen aan de Stichting Behoud Monumenten in de gemeente Tytsjerksteradiel.

Met de renovatie van de Korenmolen hopen we, met de exploitatie Stichting Korenmolen De Hoop, dat dit historische monument in het landschap en voor het gebruik ervan te kunnen continueren voor de toekomst.

Onze blijdschap met deze stap zouden we graag willen delen met de mienskip, via uw media.

Met vriendelijke groet Stichting Behoud Monumenten in de gemeente Tytsjerksteradiel

Arjen van der Schaaf