Vrijwilligers

Een molen exploiteren en in stand houden kan in de 21ste eeuw niet meer zonder vrijwilligers. Dat geldt ook voor korenmolen “De Hoop” in Sumar.

De meeste vrijwilligers zijn molenaar. De molenaars van “De Hoop” zijn lid van het Gilde van Vrijwillige Molenaars (GVM) en enkele ook van het Gild Fryske Mounders. Beide organisaties leiden op tot gediplomeerd molenaar.

De volgende vrijwilligers zijn actief op De Hoop:

 • Jan Adema, winkelverkoper
 • Carla van der Heide, penningmeester, winkelverkoopster

en de molenaars

 • Guja Aberkrom, secretaris, molenaar 
 • Harry Barentsen, molenaar, instructeur GVM
 • Hans Beens, voorzitter, molenaar 
 • Jaap Boender, molenaar, technisch onderhoud
 • Meindert Halma, molenaar, technisch beheer
 • Eric van der Vegte, molenaar

Gezamenlijk zorgen we voor de exploitatie en technische instandhouding van de molen. Wat dat  specifiek inhoudt? We  …

 • laten de molen op verantwoorde wijze en op gezette tijden draaien
 • houden de molen in een zo goed mogelijke technische staat
 • controleren de molen frequent op technische gebreken
 • regelen en bewaken de veiligheid van bezoekers en vrijwilligers
 • leiden bezoekers rond en geven uitleg over de werking van de molen
 • verzorgen het malen van tarwe tot volkorenmeel en bloem
 • bevoorraden de winkel en bedienen de klanten
 • voeren klein onderhoud uit aan de molen
 • leiden leerlingen op tot volwaardige molenaars en molengidsen

gilde embleemLijkt het werken als vrijwilliger op een molen iets voor jou? Niet iedere vrijwilliger (m/v) hoeft molenaar te worden, je kunt je ook richten op een specifieke taak, zoals uitbaten van de winkel of als molengids gasten rondleiden door de molen.  Heb je zin om molenaar of molengids te worden, oriënteer je dan bij “De Hoop”. Om te mogen beginnen met de opleiding moet je minimaal 14 jaar oud zijn, maar 64 jaar is natuurlijk ook prima! Kijk voor informatie over beide opleidingen op de website van het Gilde: zie Het GVM.

Een aantal vrijwilligers vormt het bestuur van de Stichting Korenmolen De Hoop te Sumar. Dit bestuur behartigt de belangen van de moleneigenaar,  sponsoren en de vrijwilligers die op de molen werkzaam zijn. Nadere informatie is te vinden onder menukeuze ANBI.