Wat, waar en wanneer

Sumar
Sumar

Sumar is een dorp met 1375 inwoners 2 kilometer ten zuiden van het Burgumer Mar. In de prehistorie was dit een gebied met rondtrekkende jagers en verzamelaars. Zowel aan de oevers van het Burgumer Mar als dichtbij Sumar zijn archeologische vondsten gedaan. Sumar was tot aan de 19e eeuw vooral een boerengemeenschap. Buiten Sumar staan nog een paar monumentale boerderijen die herinneren aan deze tijd. Naast Korenmolen de Hoop is de kerk uit 1769 een blikvanger. In deze kerk zitten prachtige gebrandschilderde ramen. Op de website van Sumar kunt u meer vinden over de geschiedenis van het dorp en de omgeving.
Waar het Burgumer Mar vroeger een gebied van jagers en verzamelaars was is het nu een populair watersportgebied. Er is zelfs een zeilboottype naar vernoemd, de BM’er. Meer informatie over accommodaties, kamperen en watersport in dit gebied kunt u vinden op de website van het vakantiepark Bergumermeer.

De Leien
Vogelkijkhut de Leien

Ten zuiden van het Burgumer Mar ligt het meer de Leien. Tussen het Burgumer Mar en de Leien ligt het dorp Eastermar. Dit dorp kent veel oude panden en monumenten. Elk jaar in augustus wordt hier het straatfestival Easterbarren georganiseerd. Meer informatie over Eastermar kunt u op de website van Toeristen Informatie Post Eastermar vinden.

Ook een aanrader voor de watersportliefhebber is het Nationaal Park De Alde Feanen. Acht kilometer ten zuidwesten van Sumar vindt men dit zeer afwisselende landschap bestaande uit meren, petgaten, rietlanden, ruigten, struwelen en moerasbossen. Meer informatie kunt u vinden op de website van Nationaal Park De Alde Feanen.

Sumar ligt in het Nationaal landschap Noardlike Fryske Wâlden. Dit gebied wordt gekenmerkt door het eeuwenoude coulisselandschap met elzensingels en houtwallen. Naast een bijzondere flora en fauna maken met name de cultuurhistorische elementen het landschap uniek. Sporen van honderden jaren oud zijn nog steeds te zien, zoals pingo’s uit de ijstijd, hoge zandgronden, keileem in de ondergrond en veenvorming en –afgraving.  De Noardlike Fryske Wâlden is dan ook een prachtig gebied om in te wandelen of te fietsen. Meer informatie over de Noardlike Fryske Wâlden kun u vinden op de website van de Vereniging Noardlike Fryske Wâlden.

Kruiskerk Burgum
Kruiskerk Burgum

Aan de andere kant van het Prinses Margrietkanaal ligt Burgum, de grootste plaats in de gemeente Tytsjerksteradiel. Burgum heeft een bruisend winkelhart en verschillende goede restaurants. Uitstapjes kunnen gemaakt worden naar bijvoorbeeld het streekmuseum of de sterrenwacht. In mei wordt er elk jaar een iepenloftspul (voorstellingen in een openluchttheater) gehouden en in juli is elk jaar het befaamde Internationaal Dansfestival Burgum.
Kijk voor meer bezienswaardigheden op de website van Burgum.

Noordoost Friesland is een markant gebied; opvallend door het landschap, de geschiedenis en de cultuur. 29 musea van Noordoost Friesland, waaronder ook molen “De Hoop” te Sumar, willen u laten genieten van de unieke cultuurhistorische en maatschappelijke identiteit van het gebied. Een gebied dat als een kleurrijke lappendeken het noordoostelijk deel van Friesland bestrijkt: Markant Friesland! Op zoek naar een museum: zie de website van MarkantFriesland en de door Virema Videoproducties in opdracht van Markant Friesland gefilmde museumschatten, waaronder die van molen “De Hoop”. Nog meer informatie over locaties in Friesland om te slapen, uit eten te gaan of om je actief uit te leven vindt u op “Er op uit in Friesland“. Laat u verrassen, bezoek bijvoorbeeld de Friese Wouden of de Wadden, het Unesco werelderfgoed.