ANBI

Korenmolen De Hoop is een Algemeen Nut Beogende Instelling

De overheid heeft in 2013 bepaald dat de verstrekking van informatie door ANBI goede doelen via internet een wettelijke voorwaarde wordt voor het behoud of de verkrijging van de ANBI-status. Onze Stichting heeft de ANBI-status, hieronder treft u onze informatie aan.

 • Officiële naam zoals weergegeven bij de Belastingdienst
  • Stichting Korenmolen De Hoop te Sumar
 • Publieke naam:
  • Korenmolen De Hoop te Sumar (Tytsjerksteradiel)
 • Fiscaal nummer:
  • 813825313
 • Bezoekadres:
  • Mounepaed 21, 9262 NE, Sumar
 • Secretariaat
  • postadres: Nieuwstad 42A, 9251 LN, Burgum
  • e-mail: secretaris (at) dehoopsumar.nl  *)
  • telefoon: 06 14749408
 • Doelstelling van de Stichting:
  • Het doel van de Stichting is de instandhouding van de cultuur-historische korenmolen in de gemeente Tytsjerksteradiel
 • De hoofdlijnen van het actuele beleidsplan
  • Periodieke en frequente openstelling van de molen voor bezoekers, indien gewenst en haalbaar op afroep
  • Periodiek en frequent de molen in werking stellen en al dan niet voor de prins draaien.
  • Zo vaak als mogelijk en wenselijk een van de twee maalkoppels in bedrijf stellen.
  • Verkoop van meel- en aanverwante producten t.b.v. de exploitatiekosten van de molen
  • Waar nodig (klein) onderhoud (laten) uitvoeren aan de molen
  • Voorstellen doen aan de moleneigenaar of het bestuur  voor gewenst en noodzakelijk (groot) onderhoud
  • Kennisoverdracht over de werking van de molen aan de bezoekers van de molen bevorderen
  • Verzorging van de opleiding van vrijwillige molenaars binnen het kader van het GVM, “Het Gilde van Vrijwillige Molenaars”.
 • Bestuurssamenstelling
  • De heer H. Beens, Jistrum, voorzitter
  • Mevrouw G. Aberkrom, Burgum, secretaris
  • De heer M. Halma, Drachten, technisch beheerderJaarverslag 2021
  • Mevrouw C van der Heide, Eastermar, penningmeester
  • Vereniging voor Dorpsbelangen Suameer, lid
  • Mevrouw M. Postmus, De Tike, lid
 • Beloningsbeleid:
  • Werkzaamheden door bestuursleden en vrijwilligers worden verricht op vrijwillige basis, beloning is derhalve nihil
 • Laatst gepubliceerde jaarverslag inclusief financiële informatie alsmede logboek
 • Inzien ANBI-gegevens bij de Belastingdienst
  • Voor het inzien van de ANBI-gegevens over onze Stichting Korenmolen De Hoop, gebruik op de site van www.belastingdienst.nl in het zoekkader de zoekterm:  “Programma ANBI opzoeken” en voer na het starten van het programma de naamSTICHTING KORENMOLEN DE HOOP” te “SUMAR” in .
  • Over de molen vindt u dan de volgende gegevens
   • websiteadres:  www.dehoopsumar.nl
   • vestigingsplaats: Sumar
   • Begindatum: 01-01-2009
   • Cultuur begindatum: 01-01-2009
*) voor de juiste verzending van mail dient u (at) te vervangen door @. Dit in verband met spam.