Probeer eens een maisbrood

Vaste klanten van de molen weten dat we ook maismeel verkopen. PanoviteDit meel krijgen we kant en klaar aangeleverd en heet Fiesta Panovite Mais. Zowel met de hand als met een broodbakmachine is van dit meel een lekker maisbrood te maken. Het meel bevat onder andere geperste maisgries bolletjes (gries is grove maisbloem), die er voor zorgen dat je brood gele accenten krijgt. Mensen vragen soms of die bolletjes hard worden door het bakken van het brood, maar daarvan is absoluut geen sprake. Met 500 gram meel, een zakje gist van 7 gram en wat water heb je de basis voor een lekker maisbrood.

Probeer het eens. Het recept is te downloaden op onze bladzijde Recepten.

En voor de liefhebbers van paasbrood, dat recept staat al wat langer op de site, natuurlijk ook onder Recepten. En de paasdagen zijn weer in zicht!

“Steen des aanstoots”

Je reed er met de auto bijna tegenaan, wanneer je het erf van de molen opreed, een zandstenen pelsteen vlak achter het toegangshek. Die steen lag er ineens, nadat ons erf vorig najaar “verhard” werd met een kunststoffen gras doorlatende roosterlaag.  steendesaanstootMen had hem blijkbaar uitgegraven en even terzijde geschoven. Waarschijnlijk met het idee dat zo’n steen wel bij de molen past, want ooit had deze molen pelstenen, hetgeen te zien is aan de huidige verlaagde maalzolder.

Maar met de gladheid van de laatste weken was de kans op een deuk niet meer denkbeeldig, vandaar deze aktie.

Harry en Sanne hebben zich over de steen ontfermd. Met een elektrische drilboor en veel geduld is hij in vele kleine en grotere stukken verdeeld.

“BESLAGLEGGING”

Afgelopen zaterdag 23 januari werden we verrast door een bezoek van  vijf bassen van Koardenaasje uit Eastermar, het koor waar ook molenaar Anne als bas zijn stem laat horen. Ons gastenboek vermeldt:

Koardinaasje

Sjongen op 23 jann. 2016 yn de koarnmûne ‘De Hoop’ by de ‘beslaglegging’ op Anne Oosterdijk ta eare fan syn diplomearing as mûnder.    (Wize: ‘Daar bij die molen’)

Refrein: Dêr op ‘e mûne, Sumarder mûne, Dêr wurket Anne, hy is no diplomeard. Dêr op ‘e mûne, Sumarder mûne, Hy is no mûnder en dat is net ferkeard.

Kûplet 1: Doe Oosterdijk hij gaat ervoor, hij is lid van ons koor. Daarnaast schiet hij ook ree en haas en is zijn hond de baas. Toch was er nog wat vrije tijd en dus maar gestudeerd. Na twee jaar is het nu een feit: als molenaar volleerd.

Refrein: Der op ‘e mûne, Sumarder mûne …

Kûplet 2: We eren hier zijn hoge graad met ’n officiële daad. Kom dichterbij! Zeg beste vent, bij de bassen die je kent.

Beslaglegging

De eer die je te beurt hier valt, ontvang die met een lach … Het is geen vuurwerk dat nu knalt: wij leggen slechts beslag!

De beslaglegging werd namens het koor uitgevoerd door molenaar Harry.

Van de ceremonie is een verslag gemaakt door Binne Kramer. Zie daarvoor RTV kanaal 30

Klein onderhoud

Iedere zaterdag vinden er werkzaamheden op de molen plaats.

Om de molen in conditie te houden wordt het gevlucht naar de wind gekruid en de vang gelicht, zodat de wieken gaan draaien. Bij voldoende wind wordt één van de maalkoppels ”in het werk” gezet en wordt er tarwe door de molenstenen vermalen tot volkorenmeel. Enerzijds is de molen door beweging aan slijtage onderhevig, anderzijds vestigen houtwormen (insectenlarven van de houtwormkever of de bonte knaagkever) zich niet in trillend hout.

201510JaapDe buitenzijde van de molen is onderhevig aan weersinvloeden.  Het riet wordt hierdoor belaagd (ook door vogels), het verfwerk heeft er ook onder te lijden. Grootschalig onderhoud wordt door de moleneigenaar uitbesteed aan gespecialiseerde bedrijven. Het kleine onderhoud wordt zoveel mogelijk door de molenaars gedaan. Op de foto is molenaar Jaap druk doende om het verfwerk op de balie te herstellen.

Ook apparatuur in de molen moet onderhouden worden. Zoals de elektromotor van de builmachine. Die machine, feitelijk een grote ronddraaiende zeef, scheidt volkorenmeel in bloem, gries en zemelen. 201507Harry Fijne zwevende bloemdeeltjes komen ook in de motor terecht, die daarom zo nu en dan gereinigd moet worden. Molenaar Harry leeft zich helemaal uit met perslucht.

Om dat kleine onderhoud te kunnen bekostigen vervaardigen en verkopen we meel- en aanverwante producten.

Wanneer je belangstelling hebt voor molens en het leuk vindt om in een hecht team mee te werken aan exploitatie en onderhoud, kom dan gerust eens een kijkje nemen. En wie weet, zit er een vrijwillig molenaar of molengids in jou. Over twee jaar ben je dan zelf(s) een stukje werelderfgoed!

Zie ook onze pagina Vrijwilligers

Parkeerplekken

Onder het toeziend oog van onze oud-molenaar Kees Spithost en onze voorzitster Geesje Duursma heeft wethouder Geerling Schippers van P-openingTytsjerksteradiel afgelopen zaterdag de openingshandeling verricht voor onze vernieuwde parkeerplekken. Er is een bodem versterkende en waterdoorlatende kunststof rasterwerk aangebracht, waar het gras doorheen groeit. Alvorens deze parkeerplekken door ons zelf en door onze klanten gebruikt kunnen worden zal het gras eerst nog even moeten aansterken. Maar we zijn er blij mee, met dank aan zowel de gemeente Tytsjerksteradiel, eigenaar van molen “De Hoop”, en aan Monumentenstichting Tytsjerksteradiel die ons hielpen deze verbetering van de parkeergelegenheid te realiseren.

SIKKEMA werkt het rietdek bij

Vandaag is het rietdek van onze 8-kant bijgestoken door Rietdekkersbedrijf Sikkema uit Tytsjerk. Nadat in juli  en augustus 2014 de kap door Sikkema van een volledig nieuwe rieten pet was voorzien, is nu de beurt aan de romp boven de veldmuren.

SikkemaDoor weer en wind en vogels is het rietdek plaatselijk aangetast. Vanaf ladders en huishoudtrappen wordt het riet geïnspecteerd en wordt er nieuw riet bijgestoken. De kleurverschillen tussen oud en nieuw riet zullen vrij snel niet meer opvallen.Rietdekker 5nov15

Het bestaande rietdek kan nog wel wat jaren mee, van complete vervanging is voorlopig nog geen sprake. Aantasting vindt vooral plaats vanuit de Z en W hoeken, gelet op de heersende winden. De vogels zullen in het voorjaar wel weer een strootje komen trekken. Dat doen ze al vele jaren, sinds 1867! Maar de rietdekkers komen graag terug om beschadigingen te herstellen.