Begrazing molenwerf

Afgelopen weekend was het zover, voor Schoonebeekerseen paar dagen een kudde van ca. 50 Schoonebeeker schapen op de molenwerf, door een tijdelijke afrastering gescheiden van de parkeerplaats.

De begrazing door schapen in openbaar groen is een initiatief van de gemeente Tytsjerksteradiel. Aanleiding is de bezuinigingsopdracht die er ligt op beheer van openbaar groen. Grazen met schapen is een goede duurzame oplossing en past daarom goed binnen het  beleid van Tytsjerksteradiel.

Geschikte locaties.

Meerdere dorpen hebben destijds belangstelling getoond. Maar in Sumar en Oentsjerk zijn voldoende aaneengesloten locaties door dorpsbelangen aangedragen, waar op een rendabele wijze begraasd kan worden en waar geen orchideeën of andere bijzondere bloemen staan. Op dit moment is de begrazing met schapen nog een proef. Mocht deze methode positief uitpakken, dan wordt er mogelijk ook naar andere dorpen uitgebreid.

Grazers en kijkers

Begrazingsbedrijf By de Hân

De begrazing wordt uitgevoerd door begrazingsbedrijf “By de Hân” van Martin Reitsma uit Gerkesklooster . Hierbij grazen ze in enkele dagen het grasveld kaal. Daarna wordt de kudde weer verplaatst. Maar By de Hân doet meer voor het dorp. Op verzoek en in overleg met dorpsbelangen is het ook mogelijk om activiteiten rondom de schaapskudde te organiseren, zoals schaapscheerdagen.

Periode begrazing

De begrazing gebeurt in principe twee keer per seizoen, in de periode tussen mei en december. Per situatie wordt beoordeeld of er tussentijds een keer extra begraasd moet worden.

Onderzeil

Dat moeten we dus maar afwachten. Ondertussen malen we weer volop rogge en tarwe voor onze klanten. Tot binnenkort op de molen.