Bestuurswisselingen

In september zijn drie wijzigingen doorgevoerd binnen het bestuur van de “Stichting korenmolen De Hoop Sumar”. Onderstaand presenteren wij u het vernieuwde dagelijkse bestuur van de molen.

Voorzitter. Geesje Duursma heeft de voorzittershamer overgedragen aan Willem Oosterbaan. Geesje bedankt, in de jaarvergadering nemen we afscheid van jou.

Molenaars op excursie
v.l.n.r.: Willem, Meindert en Anne op excursie

Willem is vrijwillig molenaar in opleiding met belangstelling voor het reilen en zeilen van de Stichting. Willem is vanaf heden het primaire gezicht naar buiten, waar nodig bijgestaan door de andere bestuurders.

Secretaris. Meindert Halma was al een aantal jaren noodgedwongen de secretaris, maar zijn hart ligt meer bij de molentechniek en de kunst van het malen. Zijn taak is overgenomen door Jan Borst, die al een aantal jaren met veel plezier als vrijwillig molenaar en als websitebeheerder aan De Hoop verbonden is.

Jan klampt een zeil aan de roede
Jan klampt een zeil aan de roede

Technisch beheerder. De molen is onderhevig aan technisch verval, door weer en wind, en natuurlijk door slijtage van met name het gaande werk. Meindert Halma gaat zich binnen het bestuur bezighouden met het technisch beheer, zoals periodieke inspectie van het gaande en staande werk. Een nieuwe bestuursfunctie dus, om het onderhoud en voortbestaan van de molen van Sumar beter te kunnen garanderen.

Penningmeester. Deze functie wordt al weer jaren vervult door Anne Oosterdijk, en dat blijft hij gelukkig met veel plezier doen. Ook als “chef in- en verkoop” past hij op de winkel, waar iedere zaterdag de klanten in de rij staan.