Ontsnapt aan een ramp …

Afgelopen zaterdag 17 september liet de wind het afweten. Maar als molenaars verveel je je nooit op de molen. Genoeg onderhoudswerk voorhanden.

Jaap en Sanne schrapen de stellingplanken af
Jaap en Sanne schrapen de stellingplanken af

Jaap en Sanne gingen door hun knieën om de stellingplanken te ontdoen van een deels loslatende asfalt- of bitumenlaag. Meindert en Jan voerden een inspectie uit van het bovenwiel en de bevestiging ervan aan de wiekenas. Enige keggen en wiegerlatjes zaten los, waarschijnlijk mede veroorzaakt door de warmte van deze tropisch septembermaand. Alle geconstateerde gebreken direct onder de kap zijn door ons verholpen.  Tijdens die inspectieronde hadden we een van de luiken boven de windpeluw geopend om meer licht in de kap te krijgen.

roewig verschijnt links naast de keerklos
roewig verschijnt links naast de keerklos

Naar het wiekenkruis turend constateerden we tot onze schrik een uitstekende roewig die de buitenroede op z’n plaats moet drukken in de askop.

Gedraaid spitijzer en scheef zittende wig
Gedraaid spitijzer en scheef zittende wig

Buiten, staande bovenin het hek van de verticaal staande buitenroede, zagen we dat het spitijzer, dat de vier roewiggen op z’n plaats moet houden, er los bij hing! Dan schrik je toch echt wel, dan ontstaan er gedachtes over wat er allemaal mis zou kunnen gaan met bezoekers, molenaars en de molen zelf als die roede tijdens het draaien de askop zou verlaten!

Met het oog op de veiligheid hebben we de losse wig weggenomen en de buitenroede horizontaal gezet om de rest van de wiggen zo weinig mogelijk te belasten.

Het is uiteraard momenteel niet mogelijk om de wieken te laten draaien op windkracht. Meindert heeft inmiddels, als onze technisch beheerder, contact opgenomen met de gemeente, de eigenaar van De Hoop. Hopelijk biedt zij op korte termijn een oplossing voor het verhelpen van dit ernstige defect, zodat de molen zijn wekelijkse draaiuren weer kan maken.

aangetaste roewig
aangetaste roewig