Kaalslag rond de molen

Zoals afgesproken is de gemeente T-diel begonnen met het verwijderen van de brede houtwal die terzijde en achter de molen in de loop der jaren is opgeschoten.

Afgelopen week zijn Herman Kooistra, André Bakker en Henk van Akker goed bezig geweest op ons molenerf, eigendom van de gemeente. De mannen wisten niet dat de molen via de Stichting Behoud Monumenten T-diel eigendom was van de gemeente. Toen zij dat hoorden van molenaar Willem die toevallig langskwam, was het hek van de dam. Die molen moest ook maar eens even van binnen bekeken worden.

Aldus geschiedde en zo zien we Herman aan het kruirad op de stelling, met de toppen van de houtwal erachter.

Zaterdag was de kaalslag goed te zien, nadat het meeste hout was afgevoerd. Ik schrok er eigenlijk best van, vanaf het erf heb je nu min of meer vrij uitzicht naar alle kanten.

Hopelijk zal het rooien en afvoeren van de restanten binnenkort zijn beslag krijgen, nadat de vorst uit de grond is. Dan kan er in het voorjaar ook een meidoornhaag geplant worden, aansluitend op de haag die langs het Mounepaed staat. De mannen zagen die nieuwe haag wel zitten. Ze opperden zelfs dat er nog een berg geschikte stenen op de Gemeentewerf lag die prima geschikt lijkt om het dan vergrote molenerf te bestraten.

We zien Herman, André en Henk binnenkort graag weer op ons erf verschijnen!