In zijn wiek geschoten zijn (gekwetst zijn)

Onze molen heeft vier wieken, dat is niets bijzonders. Wat wel bijzonder is, is dat die wieken sinds 5 december veel beter zichtbaar zijn wanneer je vanaf de Centrale As Sumar binnenrijdt. Dat komt omdat molenbuurman Wietze Postmus op ons verzoek en onze kosten een aantal bomen heeft laten kappen. Dit ter verbetering van de molenbiotoop vanuit de ZW-hoek, daar waar de wind vaak vandaan komt. De zichtbaarheid van de bovenbouw van de molen is in de donkere uren ook verbeterd. Door nieuwe energiezuinige LED-verlichting die we middels een tijdklok laten in- en uitschakelen.

Gekwetst (verrot) windbord
Gekwetst (verrot) windbord

Wat nu ook beter zichtbaar is? Dat de wieken gaten vertonen die je voorheen niet zag. Niet dat er op de wieken geschoten is, maar een aantal windborden hebben we moeten verwijderen omdat deze gedeeltelijk verrot waren en een gevaar voor de omgeving gingen vormen. Het hekwerk, dat normaal door windborden wordt afgedekt, is nu zichtbaar.

open-wiek

Grote rechthoekige gaten dus, die de windvang niet bevorderen. Maar daar wordt aan gewerkt. Op de werkplaatszolder is onze 82-jarige molenaar Jaap al weer volop bezig nieuwe windborden te maken, ware kopieën van de oude, zodat ze exact passen. Jaap blijft er jong bij.

U ziet het goed, vrijwillig molenaars zitten niet de hele dag op hun (luie) gat, het zijn gezonde ambachtslieden die slechts zelden in hun wiek geschoten zijn!

Jaap kopieert een windbord (lariks)
Jaap kopieert een windbord (lariks)

Namens alle molenaars wens ik u allen gezellige kerstdagen en een prettige jaarwisseling. Hopelijk kunnen we u volgend jaar weer begroeten in De Hoop van Sumar.

Let wel: we zijn op zaterdag 24 en 31 december 2017 gewoon geopend van 9:00 tot 14:00 uur. Dus als u nog meel voor oliebollen wenst ….