Klein onderhoud

Iedere zaterdag vinden er werkzaamheden op de molen plaats.

Om de molen in conditie te houden wordt het gevlucht naar de wind gekruid en de vang gelicht, zodat de wieken gaan draaien. Bij voldoende wind wordt één van de maalkoppels ”in het werk” gezet en wordt er tarwe door de molenstenen vermalen tot volkorenmeel. Enerzijds is de molen door beweging aan slijtage onderhevig, anderzijds vestigen houtwormen (insectenlarven van de houtwormkever of de bonte knaagkever) zich niet in trillend hout.

201510JaapDe buitenzijde van de molen is onderhevig aan weersinvloeden.  Het riet wordt hierdoor belaagd (ook door vogels), het verfwerk heeft er ook onder te lijden. Grootschalig onderhoud wordt door de moleneigenaar uitbesteed aan gespecialiseerde bedrijven. Het kleine onderhoud wordt zoveel mogelijk door de molenaars gedaan. Op de foto is molenaar Jaap druk doende om het verfwerk op de balie te herstellen.

Ook apparatuur in de molen moet onderhouden worden. Zoals de elektromotor van de builmachine. Die machine, feitelijk een grote ronddraaiende zeef, scheidt volkorenmeel in bloem, gries en zemelen. 201507Harry Fijne zwevende bloemdeeltjes komen ook in de motor terecht, die daarom zo nu en dan gereinigd moet worden. Molenaar Harry leeft zich helemaal uit met perslucht.

Om dat kleine onderhoud te kunnen bekostigen vervaardigen en verkopen we meel- en aanverwante producten.

Wanneer je belangstelling hebt voor molens en het leuk vindt om in een hecht team mee te werken aan exploitatie en onderhoud, kom dan gerust eens een kijkje nemen. En wie weet, zit er een vrijwillig molenaar of molengids in jou. Over twee jaar ben je dan zelf(s) een stukje werelderfgoed!

Zie ook onze pagina Vrijwilligers

Parkeerplekken

Onder het toeziend oog van onze oud-molenaar Kees Spithost en onze voorzitster Geesje Duursma heeft wethouder Geerling Schippers van P-openingTytsjerksteradiel afgelopen zaterdag de openingshandeling verricht voor onze vernieuwde parkeerplekken. Er is een bodem versterkende en waterdoorlatende kunststof rasterwerk aangebracht, waar het gras doorheen groeit. Alvorens deze parkeerplekken door ons zelf en door onze klanten gebruikt kunnen worden zal het gras eerst nog even moeten aansterken. Maar we zijn er blij mee, met dank aan zowel de gemeente Tytsjerksteradiel, eigenaar van molen “De Hoop”, en aan Monumentenstichting Tytsjerksteradiel die ons hielpen deze verbetering van de parkeergelegenheid te realiseren.

SIKKEMA werkt het rietdek bij

Vandaag is het rietdek van onze 8-kant bijgestoken door Rietdekkersbedrijf Sikkema uit Tytsjerk. Nadat in juli  en augustus 2014 de kap door Sikkema van een volledig nieuwe rieten pet was voorzien, is nu de beurt aan de romp boven de veldmuren.

SikkemaDoor weer en wind en vogels is het rietdek plaatselijk aangetast. Vanaf ladders en huishoudtrappen wordt het riet geïnspecteerd en wordt er nieuw riet bijgestoken. De kleurverschillen tussen oud en nieuw riet zullen vrij snel niet meer opvallen.Rietdekker 5nov15

Het bestaande rietdek kan nog wel wat jaren mee, van complete vervanging is voorlopig nog geen sprake. Aantasting vindt vooral plaats vanuit de Z en W hoeken, gelet op de heersende winden. De vogels zullen in het voorjaar wel weer een strootje komen trekken. Dat doen ze al vele jaren, sinds 1867! Maar de rietdekkers komen graag terug om beschadigingen te herstellen.

Recepten op De Hoop (3e)

Nu de herfst is aangebroken en de winter voor de deur staan en het toeven op de molen vaak een kille Roggeplaatbroodbedoening is (let wel: uitsluitend wat het weer betreft) bieden wij u een 3e recept aan, waarin ditmaal gebruik wordt gemaakt van zowel roggebloem als tarwe- of speltbloem.

Op de foto hiernaast het roggeplaatbrood, het resultaat van plakkend deeg kneden, tweemaal rijzen, rollen en bakken. Wilt u dit ook eens proberen, kies dan tabblad Recepten bovenaan deze pagina. Ingrediënten zijn zaterdags op de molen verkrijgbaar. Graag tot ziens.

Onze oudste molenaar stapt op

Na rijp beraad heeft de 83-jarige Kees Spithost besloten om te stoppen als actief molenaar. Gedurende meer dan 20 jaar was Kees vrijwel iedere zaterdag aanwezig om de molen in beweging te zetten en om samen met de overige vrijwillige molenaars de molen in een goede, bedrijfsvaardige staat te houden. Kees 2010 jpegversie

Per 24 oktober 2015 houdt Kees zijn wekelijkse tocht naar Sumar voor gezien. Kees blijft nog wel beschikbaar om op afroep groepen op de molen rond te leiden.

Kees was vele jaren de PR-man van onze molen De Hoop. Hij schreef meerdere HOOP-volle berichten in ACTIEF, en was contactpersoon naar de gemeente Tytjerksteradiel, de eigenaar van de molen. Veel bezoekers zullen zich Kees herinneren als  gastheer en rondleider. Ook publiceerde hij een boekje over de historie van “De Hoop, de laatste industriemolen in Tytjerksteradiel”, uitgegeven in 1993. Dit boekje is nog altijd verkrijgbaar in de molen.

Kees bedankt !

Later dit jaar zullen we nog op gepaste wijze afscheid nemen van Kees. Voor nu wensen we Kees het allerbeste toe.

 

GESLAAGD

De leerlingmolenaars Jan en Anne zijn leerling af! Gisteren zijn ze geslaagd voor het getuigschrift “Vrijwillig Molenaar” bij de vereniging “De Hollandsche Molen”, na een twee jaar durende studie en het opbouwen van praktijkervaring, verzorgd door het Gilde van Vrijwillige Molenaars.Jan-Anne Geslaagd Het examen werd afgenomen op de Nieberter Molen in Groningen, de hoogste zeskantige stellingmolen van Nederland. Aldaar hebben we de laatste zes weken geoefend om vertrouwd te raken met de bouw en de werking van deze korenmolen, staande in het weidse landschap van Groningen.

Wij danken de molenaars Aafke, Theo en Mattheus alsmede de molengidsen van de Nieberter Molen voor hun gastvrijheid en wijze raadgevingen gedurende ons wekelijkse training op hun molen.