Klein onderhoud

Iedere zaterdag vinden er werkzaamheden op de molen plaats.

Om de molen in conditie te houden wordt het gevlucht naar de wind gekruid en de vang gelicht, zodat de wieken gaan draaien. Bij voldoende wind wordt één van de maalkoppels ”in het werk” gezet en wordt er tarwe door de molenstenen vermalen tot volkorenmeel. Enerzijds is de molen door beweging aan slijtage onderhevig, anderzijds vestigen houtwormen (insectenlarven van de houtwormkever of de bonte knaagkever) zich niet in trillend hout.

201510JaapDe buitenzijde van de molen is onderhevig aan weersinvloeden.  Het riet wordt hierdoor belaagd (ook door vogels), het verfwerk heeft er ook onder te lijden. Grootschalig onderhoud wordt door de moleneigenaar uitbesteed aan gespecialiseerde bedrijven. Het kleine onderhoud wordt zoveel mogelijk door de molenaars gedaan. Op de foto is molenaar Jaap druk doende om het verfwerk op de balie te herstellen.

Ook apparatuur in de molen moet onderhouden worden. Zoals de elektromotor van de builmachine. Die machine, feitelijk een grote ronddraaiende zeef, scheidt volkorenmeel in bloem, gries en zemelen. 201507Harry Fijne zwevende bloemdeeltjes komen ook in de motor terecht, die daarom zo nu en dan gereinigd moet worden. Molenaar Harry leeft zich helemaal uit met perslucht.

Om dat kleine onderhoud te kunnen bekostigen vervaardigen en verkopen we meel- en aanverwante producten.

Wanneer je belangstelling hebt voor molens en het leuk vindt om in een hecht team mee te werken aan exploitatie en onderhoud, kom dan gerust eens een kijkje nemen. En wie weet, zit er een vrijwillig molenaar of molengids in jou. Over twee jaar ben je dan zelf(s) een stukje werelderfgoed!

Zie ook onze pagina Vrijwilligers