“BESLAGLEGGING”

Afgelopen zaterdag 23 januari werden we verrast door een bezoek van  vijf bassen van Koardenaasje uit Eastermar, het koor waar ook molenaar Anne als bas zijn stem laat horen. Ons gastenboek vermeldt:

Koardinaasje

Sjongen op 23 jann. 2016 yn de koarnmûne ‘De Hoop’ by de ‘beslaglegging’ op Anne Oosterdijk ta eare fan syn diplomearing as mûnder.    (Wize: ‘Daar bij die molen’)

Refrein: Dêr op ‘e mûne, Sumarder mûne, Dêr wurket Anne, hy is no diplomeard. Dêr op ‘e mûne, Sumarder mûne, Hy is no mûnder en dat is net ferkeard.

Kûplet 1: Doe Oosterdijk hij gaat ervoor, hij is lid van ons koor. Daarnaast schiet hij ook ree en haas en is zijn hond de baas. Toch was er nog wat vrije tijd en dus maar gestudeerd. Na twee jaar is het nu een feit: als molenaar volleerd.

Refrein: Der op ‘e mûne, Sumarder mûne …

Kûplet 2: We eren hier zijn hoge graad met ’n officiële daad. Kom dichterbij! Zeg beste vent, bij de bassen die je kent.

Beslaglegging

De eer die je te beurt hier valt, ontvang die met een lach … Het is geen vuurwerk dat nu knalt: wij leggen slechts beslag!

De beslaglegging werd namens het koor uitgevoerd door molenaar Harry.

Van de ceremonie is een verslag gemaakt door Binne Kramer. Zie daarvoor RTV kanaal 30