Prijsaanpassingen

Per januari 2019 zijn de prijzen van de artikelen in onze winkel aangepast aan de inkoopprijzen. Alle producten zijn onderhevig aan het nieuwe btw-tarief, dat door de overheid van 6 naar 9% is verhoogd. Een aantal producten zijn ook aangepast aan de marktprijzen van meel- en aanverwante producten. Onze prijzen staan vermeld onder menukeuze WINKEL.

Onze prijzen zijn zoals altijd afgestemd met die van onze leverancier, Jan Tollenaar van korenmolen De Zwaluw uit Burdaard.

Fijne kerstdagen en een gelukkig 2019

De molen van Sumar is een trefpunt voor de bewoners van Sumar en trekt ook iedere zaterdag klanten uit de wijde omgeving die graanproducten komen halen voor hun zelf te bakken broden en andere deegwaren. Maar ook doordeweeks vinden er activiteiten plaats op verzoek van bewoners en molenliefhebbers.

Zo was er afgelopen donderdag een bruidspaar dat graag vereeuwigd wilde worden op de stelling van de molen. Zij kwamen en gingen in een oude fraaie MG.

En afgelopen dinsdagavond zat de kerststemming er goed in bij de deelnemers aan de dorpswandeltocht van basisschool It Bynt. Het kerstverhaal werd ten gehore gebracht, verdeeld over een aantal locaties in Sumar. Onze met een kerstster verlichte molen was een van die locaties waar de vertelling plaatsvond.

Engel Gabriël

De juffen Robin en Hanne-Ilse van It Bint vertelden een stukje van het kerstverhaal, verkleed als Maria en de engel Gabriël.

Maria

Er kwamen elf groepen van ongeveer 15 tot 20 personen langs, bestaande uit leerlingen, familieleden, leerkrachten en nieuwsgierige buren.

Nog even en dan is het weer echt Kerstmis en vieren we op enigerlei wijze de geboorte van Jezus. En daarna loopt ook dit jaar weer snel ten einde met carbid gebulder en oliebollen.

Wij wensen u allen een gezegende Kerst, een gezonde oudejaarsavond en een gelukkig nieuwjaar toe, en wij hopen u volgend jaar weer op de molen te kunnen begroeten.

Erik bedankt !

In de bestuursvergadering van de “Stichting Korenmolen De Hoop Sumar” die plaatsvond op 16 oktober j.l. heeft Erik Meijer zijn lidmaatschap van het bestuur na bijna 15 jaar beëindigd. Erik heeft vele jaren de jaarlijkse vergadering bezocht en zijn bijdrage geleverd aan de bestuurlijke aspecten die spelen bij de instandhouding en exploitatie van onze molen. Helaas is daar dus nu een einde aan gekomen.

In 2004 stapte Erik in het molenbestuur, ten tijde van bestuurders als Geesje Duursma, Binne Kramer, Dirk Kamminga en Kees Spithost, die inmiddels allemaal het (molen-)veld hebben geruimd.

Je vraagt je bij zo’n afscheid af waarom iemand ooit toetrad tot een molenbestuur. Vrijwillige molenaars nemen meestal noodgedwongen zitting in zo’n bestuur. Hun drijfveer is het behoud van molens als industrieel erfgoed en het doorgeven van het molenaarsambacht aan volgende generaties.

Bij andere bestuurders zie je, naast interesse in de oude techniek die in het erfgoed is toegepast, dat de commercie een belangrijke rol speelt om in het bestuur plaats te nemen. Dat gold ook voor Erik, hij is niet voor niets de eigenaar van Expert Meijer in Burgum. In de beginjaren van zijn bestuursperiode vormden de broodbakmachines namelijk een ware hype. Tegenwoordig worden ze nog steeds verkocht, echter in veel mindere mate.

Vandaag heb ik Erik nogmaals bedankt namens het bestuur en hem als dank voor zijn jarenlange verbondenheid aan de molen een presentje overhandigd.

Het ga je goed Erik.

Secretaris  en vrijwillig molenaar Jan Borst

Signalen uit het verleden

Als je 100 jaar bent geworden komt de burgemeester bij je langs. En echtelieden die vele jaren met elkaar delen, de gouden (50), diamanten (60) en platina (70) huwelijksjubilea, worden door B&W of gemeentebesturen feestelijk onthaald. Dit gebeurt allemaal op basis van de signalering door de geautomatiseerde Burgerlijke Stand. Voor monumenten geldt dat niet, geen B&W die “geholpen spontaan” een eigenaar van een monument komt feliciteren als daartoe aanleiding bestaat. Monumenten worden toch ook ieder jaar een jaartje ouder, maar wie maalt daarom?

Er bestaat echter wel een soort “Burgerlijke Stand” voor monumenten, dat is het Monumentenregister. Een register dat door De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed wordt bijgehouden. Deze rijksdienst is onderdeel van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Onze molen is ingeschreven in het monumentenregister op 29 augustus 1972 met de status van Rijksmonument, uiteraard met een nummer, 35683 voor de liefhebbers. De nadere aanduiding luidt: “Bovenkruier met stelling, herbouwd in 1867”. De molen is dus ruim 150 jaar oud, maar dat wisten we al, dat hebben we vorig jaar nog gevierd.

De eigenaar van de molen is de Stichting Behoud Monumenten T-diel, die namens de Gemeente Tytsjerksteradiel het beheer voert over een achttal kerktorens in Tytsjerksteradiel en over onze molen. De eigenaar bedacht, gelet op de bereikte leeftijd van zijn molen, dat hij de molen dan maar zelf in het zonnetje moest zetten. Een zonnetje in de vorm van een ANWB Informatiebord, aan de hand waarvan bezoekers en bewoners uit de regio kennis kunnen maken met rijksmonument Korenmolen De Hoop in Sumar.

Kunt u het bord op uw scherm niet goed lezen, of heeft de tekst uw nieuwsgierigheid gewekt, kom dan langs in Sumar en bezoek de molen. U kunt ‘m niet missen!

 

Voorzitter gezocht, Willem verlaat De Hoop

In mei gaf molenaar Willem Oosterbaan te kennen dat hij stopte met zijn werkzaamheden als voorzitter van de “Stichting Korenmolen De Hoop Sumar” en als vrijwillige molenaar op onze molen. Natuurlijk schrokken wij van dit bericht, maar het lag in de lijn der verwachtingen. Willem was al een halfjaar molenaar op een molen in Rolde, en had het er erg naar zijn zin. Ook had hij bij het aanvaarden van zijn functie als voorzitter al aangegeven dat hij die functie maximaal 1 à 2 jaar zou vervullen, en die 2 jaar kwam al aardig in zicht.

In april 2016 verscheen Willem op de molen, het leek hem wel wat om molenaar te worden. Al anderhalf jaar later, op 11 oktober 2017, slaagde Willem voor het examen van het Gilde van Vrijwillige Molenaars. Vrij snel daarna ging hij ook draaien op een molen in Rolde, om zelfstandig met het ambacht bezig te kunnen zijn.

Tijdens een molenaarsuitje naar Zuidlaren, door Willem georganiseerd, werd hem gevraagd om voorzitter te worden. Dat wilde hij wel. Officieel was Willem voorzitter per 2 sept 2016 en eindigde zijn voorzitterschap per 29 mei 2018. Willem zette zich voor honderd procent in voor de molen. Niet dat hij als a-technicus een hamer hanteerde, dat liet hij graag aan anderen over, maar organiseren kon hij wel. Dat hebben o.a. de vrijwillige molenaars, de eigenaar van de molen (Stichting Behoud Monumenten T-diel) en de gemeentelijke bouwtechnische – en groenbeheer specialisten alsmede de omwonenden van de molen wel gemerkt.

Naast het groot onderhoud van de molen op initiatief van de Stichting Behoud Monumenten T-diel werd op initiatief van Willem de biotoop rond de molen aangepakt. Buurmans bomen werden geslecht en de gemeente was na enig aandringen door Willem ook bereid om een gemeentelijke bomensingel te verwijderen. De molen krijgt nu weer wind vanuit het zuid- tot noordwesten en is goed zichtbaar vanaf de openbare weg.

Ook het (gemeentelijke) terrein om de molen, waar tot ruim op stellinghoogte struiken en bomen stonden, werd in een mega burenproject op de schop genomen, geheel belangeloos. Na wat duwen door Willem heeft de gemeente het terrein weer ingezaaid en er een meidoornhaag omheen geplaatst.

De molen stond er dus weer goed bij toen het 150-jarig jubileum van De Hoop zich aandiende in oktober 2017. De viering daarvan zal jullie niet zijn ontgaan en ook bij de voorbereiding daarvan speelde Willem een grote rol.

Willem is inmiddels met stille trom vertrokken. Uiteraard bedanken we hem voor alle werkzaamheden die hij week in week uit uitvoerde, en niet alleen op zaterdag. We wensen hem veel succes met zijn verdere loopbaan als vrijwillige molenaar in Rolde en omgeving, bij de molenaars van Drentse Aa en Hunze.

O ja, we hebben nu een vacature: onbezoldigd voorzitter van de Stichting Korenmolen De Hoop Sumar. Misschien iets voor jou? Kom op een zaterdagochtend eens langs op de molen voor een eerste kennismaking, en misschien kunnen we je naast voorzitter ook warm maken voor de opleiding tot vrijwillige molenaar

Nationale molendag

Op zaterdag 12 mei is de molen geopend van 9:00 tot 16:00 uur.

Op zondag 13 mei zijn wij niet geopend

De molen is te bezoeken, alle zolders zijn op verzoek toegankelijk en de winkel is natuurlijk geopend. Tarwe, spelt, mais, rogge, gist, rozijnen en nog veel meer, alles voor een zelf te bakken brood.

Molenwinkel in kikkerperspectief

Als je meer wilt weten over de opleiding tot vrijwillige molenaar, schiet een aanwezige molenaar aan. Het ambacht van molenaar staat sinds januari op de UNESCO lijst van Immaterieel Erfgoed. Kom je de groep vrijwilligers versterken, heb je belangstelling voor het molenaarsvak of wil je wel een molenaarswinkel runnen, schroom niet te vragen naar de mogelijkheden.

Met de hand kruien, een vak apart!

De functie van penningmeester bij de Stichting Korenmolen De Hoop Sumar is inmiddels ingevuld door niet minder dan leerlingmolenaar Eric van der Vegte, hierboven in actie. Hoe hij  dat financiële ambacht er van afbrengt moeten we nog even afwachten. Maar kruien kan hij al als de beste! Ook hij is zaterdag weer op de molen. Kom langs om kennis te maken. Tot zaterdag.