“De Hoop” voorlopig nog gesloten

In verband met de lockdown en het corona besmettingsrisico hebben de vrijwillige molenaars (70+ sers) van korenmolen De Hoop besloten om de gezamenlijke werkzaamheden voorlopig tot nader order stil te leggen. Ook wij willen het risico van virusoverdracht tot nul blijven reduceren. Dus moeten wij èn onze klanten dit nog maar even volhouden. Nadat de vaccinatie van de molenaars heeft plaatsgevonden hopen wij onze  activiteiten weer te gaan uitvoeren.

WINKEL: Uitsluitend bestellingen van minimaal €20,-  kunnen in behandelingen worden genomen, zie onze prijslijst op de winkelpagina. Wilt u bij uw bestelling uw telefoonnummer doorgeven zodat wij een afhaalafspraak op de molen kunnen maken. Geef per product de gewenste hoeveelheid aan en in welke verpakking u de levering wenst (n x 1 kg, of n x 2 kg, etc). Bestellingen gaarne per e-mail aan onze winkelchef Jan@adema-ingenieursbureau.nl 

Dat betekent dat er geen kleine bestellingen in behandeling worden genomen en de molen gesloten blijft voor publiek, dus op zaterdag  geen losse verkoop van meelproducten. Zodra we weer  operationeel zijn wordt dat uiteraard op deze website bekend gemaakt.

Wij wensen u in deze bizarre tijd veel sterkte toe. Op naar de lente, en blijf vooral gezond!

 

2019 laatste kwartaal

Vrijwilligers

Het is plezierig te kunnen melden dat Marja Kloosterman, Appie Woudstra en Dirk Kamminga het team van vrijwilligers zijn komen versterken. Marja houdt zich vooral met de winkel bezig. Zij is werkzaam in een bakkerij en daardoor de laatste zaterdagen van het jaar afwezig, want het is er de super drukste periode van het jaar.

Dirk Kamminga beëindigde in 2013 zijn actieve vrijwillige molenaarsloopbaan. Ondertussen zijn we zes jaar verder en komt Dirk weer regelmatig een paar uurtjes het winkelteam versterken. Dat geeft afwisseling en gezelligheid, en daar zijn we heel blij mee. En veel klanten ook, die (her-)kennen hem nog van vroeger.

Tenslotte zien we Appie weer regelmatig op de molen. Hij was begin vorig jaar gestart met de opleiding tot vrijwillig molenaar, maar moest de opleiding tijdelijk onderbreken. Nu legt  hij weer regelmatig de zeilen voor op de wieken en is in de weer met reuzel.

Onderhoud Stelling

Door weersinvloeden zijn er een groot aantal stellingplanken aan vervanging toe. Nieuwe meranti stellingplanken worden door de molenaars op de begane grond op maat gezaagd en behandeld tegen inwateren.

Vervolgens worden de planken via een tijdelijk gat in de stelling met behulp van de kruiketting omhoog getakeld.

En eenmaal boven worden de oude verrotte planken vervangen door de nieuwe exemplaren. Dit ‘kleine’ onderhoudsproject loopt voorlopig nog wel even door en wordt in het nieuwe jaar vervolgd, vooral tijdens vrijwel windstille zaterdagen.

Moleninspectie.

Begin december is de molen door de Monumentenwacht geïnspecteerd op technische gebreken, houtworm en mogelijk noodzakelijk onderhoud. We zijn benieuwd naar de bevindingen. Zelf zien we vooral het rieten dak achteruit gaan. Weer, wind en vogelinvloeden laten zich gelden. Momenteel zien we vooral plukjes mos en paddenstoelen verschijnen.

Stichting Behoud Monumenten T-diel.

Namens de gemeente Tytsjerksteradiel beheert de Stichting Behoud Monumenten in de gemeente T-diel een achttal kerktorens en ‘onze’ molen. Namens Korenmolen De Hoop bezocht ik afgelopen donderdag het fraaie kerkje in Ryptsjerk.

Aldaar vond de afronding van de renovatie van de torenspits en de luidklok plaats, uitgevoerd op initiatief van de stichting. Ook werd het 10-jarig jubileum van de stichting gevierd en vond de presentatie van de website plaats, waar ook onze molen een plekje heeft gevonden. Van harte aanbevolen.

Vrijwillig molenaarster worden?

Als regelmatig wandelaar kom ik op heel veel verschillende plekken, met asfalt en gelukkig ook nog zandpaden, met bossen, graan- en heidevelden, met kerken, woonhuizen, boerderijen met landerijen, fabrieken en allerhande bruggen. Al die objecten en landschappen vertellen een verhaal, de geschiedenis van de streek waar ik tijdens mijn wandeling deel van uitmaakt. Ik loop feitelijk door het culturele erfgoed, vormgegeven door de inwoners in de eeuwen voorafgaande aan mijn bezoek.

Geopend maalsteenkoppel

Ook molens maken als industrieel erfgoed deel uit van die geschiedenis. Net als kerktorens zijn molens eeuwenoude landmarken, oriëntatiepunten voor bewoners en bezoekers van een streek. Erfgoed dat behouden moet blijven voor toekomstige bewoners en wandelaars, althans, dat vinden wij, de vrijwillige molenaars van korenmolen De Hoop in Sumar. Of die mening gedeeld wordt door de inwoners van Sumar e.o. weten wij eigenlijk niet. Slechts één 86-jarige molenaar woont in Sumar. Stelt u zich eens voor, die molen, dat oriëntatiepunt, staat er niet meer!

Om molens in stand te houden is natuurlijk geld nodig, veel geld. Gemeente T-diel, provincie en het Rijk trekken regelmatig de portemonnee. Het huidige kabinet geeft 325 miljoen extra geld uit voor erfgoed en monumenten, met name voor kerkgebouwen. Maar met geld alleen kom je er niet. Een stilstaande molen is gedoemd om te verdwijnen.

Daarom zijn er vrijwilligers nodig om molens te laten draaien, te onderhouden en te exploiteren. Het afgelopen jaar hebben we geprobeerd om nieuwe vrijwilligers bij de molen te betrekken, om als leerlingmolenaar de kneepjes van het vak te leren en om met bezoekers de geschiedenis van de molen te delen. Slechts één bewoner van Garijp toonde een uurtje enthousiast belangstelling, we zagen hem echter nooit meer terug.

Daarom doen we nu uitdrukkelijk een verzoek aan de vrouwelijke bevolking van Sumar en omgeving om de stoute schoenen aan te trekken en te solliciteren als vrijwilliger, als leerlingmolenaarster. We zijn er iedere zaterdag van 9 tot 14 uur. En mocht je als man toch ook belangstelling hebben, je bent van harte welkom.

 

Nationale Molendag zonder buitenloper

Op 11 mei 2019, de Nationale Molendag waarop ook De Hoop geopend is tot 16 uur, is onderstaande molensteen niet meer te zien.

Buitenloper

De buitenloper, de in 2017 op het erf geplaatste maalsteen, bestaat niet meer. De zomerse droogte van vorig jaar die gevolgd werd door regen en vorst deed hem de das om. De afgelopen maanden viel de loper steeds verder uiteen.

Harry leeft zich uit

Om de veiligheid van onze bezoekers te waarborgen is de 1.200 kg zware steen met een hamerbeitel verder in hanteerbare brokstukken verdeeld. Daarbij bleek dat de loper uit twee delen bestond. Het maalvlak was van massieve natuursteen, er achter werd ooit een verdikkende betonlaag aangebracht.

In april zijn de brokstukken van het molenerf verwijderd. We hoeven ons nu geen zorgen meer te maken over mogelijk leed dat de loper zou kunnen veroorzaken bij eventuele klimpartijen. De afvoerkosten waren voor rekening van de Stichting korenmolen De Hoop Sumar.

Vrijwillige loperopscheppers

De Hoop van Sumar

Iedereen in Sumar kent de molen, goed zichtbaar als je vanaf de Centrale As het dorp inrijdt. Op zaterdag is de molen geopend van 9 tot 14:00 uur, dan plegen de molenaars onderhoud en laten ze de wieken draaien om de molen in conditie te houden en tarwe te malen. Want een voortdurend in één stand stilstaande molen gaat ten onder aan weer en wind, en aan houtworm. Maar de houtworm houdt gelukkig niet van trillend hout, dan slaat hij op de vlucht.

Om de molen te laten draaien hebben we gediplomeerde molenaars nodig. Momenteel zijn er nog drie molenaars actief om het “gaande werk” te bedienen (de draaiende onderdelen) en is een vierde molenaar in opleiding bij ons. Want De Hoop is ook een opleidingsmolen.

Leerling Eric verlegt de kruiketting

De actief draaiende molenaars zijn afkomstig uit Drachten, Opeinde en Oentsjerk, helaas niet uit Sumar of directe omgeving. Alleen de 85-jarige oud molenaar Rein Beerda woont in Sumar en hij komt trouw iedere zaterdag achter zijn rollator twee uurtjes naar de molen, voor koffie, een praatje en een klusje. En dan is er natuurlijk nog onze 84-jarige molenaar Jaap Boender uit Noardburgum, die zich vrijwel nooit met de bediening van de molen bezighoudt maar een groot deel van het onderhoud aan gaande en staande werk voor zijn rekening neemt.

Rein Beerda uit Sumar

De gemiddelde leeftijd van de molenaars is momenteel 74,3 jaar. Het zou fantastisch zijn als een aantal jongere bewoners (m/v, van 14 tot 70 jaar) uit Sumar en omgeving als vrijwilliger een rol gaan spelen in de molen. Dat kan als leerlingmolenaar, maar ook als mede winkelbeheerder of bestuurder van de Stichting korenmolen De Hoop Sumar.

Meer informatie over onze vacatures vind je onder Vrijwilligers

Kom binnenkort op een zaterdag eens langs op de molen voor meer informatie, voor een proefles of voor een uitgebreide rondleiding. Wij vertellen graag meer over de mogelijkheden. Zorg samen met ons voor het behoud van het culturele en industriële erfgoed van Sumar, de enige korenmolen van de gemeente Tytsjerksteradiel.


Gleuf of Brievenbus

De klep kleppert en er valt iets op de mat. Zo gaat dat in vele woningen, alleen neemt het klepperen de laatste jaren wel af door o.a. het toenemende e-mail gebruik. Als we spreken over de brievenbus bedoelen we veelal die gleuf met klep in of naast de voordeur. In uitzonderlijke gevallen tref je meerdere gleuven of kleppen in een pand aan, als eerste aanzet tot distributie van post naar de verschillende ontvangers in het betreffende pand, zoals in het voormalige gemeentehuis van Usquert.

Burgemeester- en Secretarisgleuf in gemeentehuis Usquert, ontwerp Berlage

Sinds de 70-tiger jaren bestaat er al een verplichting om de brievenbus bij de toegang van het erf te plaatsen als de afstand naar de voordeur groter is dan 10 meter.
Ondanks dat onze molen post krijgt toegestuurd was er geen gleuf of bus te bekennen. Dat was in tijden van een beroepsmolenaar ook niet nodig, de deuren stonden letterlijk wagenwijd open.

Mounepaed 21, 9262 NE Sumar

Poststukken en andere voor de vrijwillige molenaars bestemde documenten werden tot nu toe onder een van de toegangsdeuren naar binnen geschoven, en dat leidde tot verkreukelde en soms zelfs vochtige stukken. Maar de plaatselijk bekende postbode levert de post gelukkig af bij een buurman, die zich erover ontfermt en de post op zaterdag alsnog aflevert op de molen.  

Maar sinds eind februari hoeft dat niet meer (maar mag uiteraard nog steeds). We hebben nu een eigen brievenbus. Omdat we geen gleuf in historisch erfgoed wilden maken heeft molenaar Jaap de afgelopen winter een houten groene brievenbus gefabriceerd. Voorzien van ons huisnummer 21 staat de bus nabij het kleine witte toegangshekje. We zijn benieuwd wanneer de eerste poststukken daarin belanden.

Officieel staat bij de overheid vermeld de Regeling Brievenbussen BES, geldig sinds 10-10-2010: Brievenbussen bestemd voor de aflevering van postzendingen behoren te zijn aangebracht zo dicht mogelijk bij de rijbaan van een voor motorrijtuigen op meer dan twee wielen berijdbare openbare weg en in geen geval meer dan 10 meter daarvan verwijderd te zijn. Ze dienen voorts van de weg af zonder belemmering bereikbaar te zijn. Meer over deze regeling, klik hier.