“De Hoop” nu echt op slot

In verband met de landelijke “harde corona lockdown” hebben de vrijwilligers van korenmolen De Hoop besloten om de werkzaamheden voorlopig tot 6 maart 2021 stil te leggen. Ook wij moeten het risico van virusoverdracht tot nul beperken, zowel onderling als naar en van onze klanten.

WINKEL: Uitsluitend bestellingen van minimaal €20,-  kunnen in behandelingen worden genomen, zie onze prijslijst op de winkelpagina. Wilt u bij uw bestelling uw telefoonnummer doorgeven zodat wij een afhaalafspraak op de molen kunnen maken. Geef per product de gewenste hoeveelheid aan en in welke verpakking u de levering wenst (n x 1 kg, of n x 2 kg, etc). Bestellingen gaarne per e-mail aan onze winkelchef Jan@adema-ingenieursbureau.nl 

Dat betekent dat er geen kleine bestellingen in behandeling worden genomen en de molen op zaterdag gesloten blijft voor publiek, dus geen losse verkoop van meelproducten. Hopelijk kunnen wij u vanaf zaterdag 6 maart 2021 weer van dienst zijn.

Wij wensen u in deze bizarre tijd veel sterkte toe. Op naar de lente, en blijf vooral gezond!

 

WINKEL MAALZOLDER OPEN

Onder de strikte voorwaarden dat een ieder  zich houdt aan de geldende CORONA-maatregelen van het RIVM èn van de molen is de winkel vanaf 21 nov 2020 weer toegankelijk voor onze klanten, vanaf 9:30 tot 13:30 uur.

 

  • In de winkel worden hooguit twee klanten toegelaten, overige klanten kunnen op de stelling wachten op hun beurt.
  • Klanten wordt geadviseerd alleen de molenwinkel te bezoeken
  • Zowel contante als PIN-betaling is mogelijk
  • Helaas voorlopig geen toegang voor gezinnen en groepen
  • Er worden voorlopig geen rondleidingen in de veelal beperkte ruimte van de molen verzorgd, 1,5 meter is niet te waarborgen.

Coronavirus update 25 mei 2020

In verband met mogelijke besmetting werd op 16 maart j.l. besloten om de molen voor het publiek te sluiten. In de bestuursvergadering van de Stichting Korenmolen De Hoop is op 23 mei besloten dat de molen voorlopig gesloten blijft voor het publiek. Uw gezondheid en die van de molenaars en andere vrijwilligers staat voorop. Wij kunnen aan het advies van het RIVM, om minimaal 1,5 meter afstand te bewaren tot de medemens, niet voldoen in de beperkte ruimte die de molen ons biedt. De molenaars zullen echter vanaf Pinksteren de molen weer bemannen tot ca. 12 uur om noodzakelijk onderhoud te kunnen uitvoeren.

Coronasluiting

BESTELLINGEN. Ondanks het feit dat we voor het publiek gesloten zijn, worden bestellingen van onze klanten gereedgemaakt en kunnen deze op zaterdag tussen 10 en 11 uur opgehaald worden op de begane grond. Bestellingen moeten voor donderdagavond binnen zijn om de zaterdag erop geleverd te kunnen worden, uiteraard voorzover we over voldoende voorraad beschikken. Bestellingen kunt u per e-mail richten aan de secretaris@dehoopsumar.nl of via whatsapp aan Harry Barentsen 0640090563. U krijgt per e-mail of telefoon bericht wanneer de bestelling niet per komende zaterdag geleverd kan worden. Producten worden verkocht conform de verpakking en de gewichten als aangegeven op de winkelpagina van deze website. Betalingen gaarne contant en gepast, aangeboden in een envelop. Maar er kan vanaf Pinksteren ook worden gepind.

Wij kunnen niet garanderen dat alle producten leverbaar zijn. Onze producten zijn afkomstig van korenmolen De Zwaluw in Burdaard. Aldaar kunt u op vrijdag en zaterdag terecht voor nog veel meer meelproducten. Zie Tollenaar voor meer informatie.

2019 laatste kwartaal

Vrijwilligers

Het is plezierig te kunnen melden dat Marja Kloosterman, Appie Woudstra en Dirk Kamminga het team van vrijwilligers zijn komen versterken. Marja houdt zich vooral met de winkel bezig. Zij is werkzaam in een bakkerij en daardoor de laatste zaterdagen van het jaar afwezig, want het is er de super drukste periode van het jaar.

Dirk Kamminga beëindigde in 2013 zijn actieve vrijwillige molenaarsloopbaan. Ondertussen zijn we zes jaar verder en komt Dirk weer regelmatig een paar uurtjes het winkelteam versterken. Dat geeft afwisseling en gezelligheid, en daar zijn we heel blij mee. En veel klanten ook, die (her-)kennen hem nog van vroeger.

Tenslotte zien we Appie weer regelmatig op de molen. Hij was begin vorig jaar gestart met de opleiding tot vrijwillig molenaar, maar moest de opleiding tijdelijk onderbreken. Nu legt  hij weer regelmatig de zeilen voor op de wieken en is in de weer met reuzel.

Onderhoud Stelling

Door weersinvloeden zijn er een groot aantal stellingplanken aan vervanging toe. Nieuwe meranti stellingplanken worden door de molenaars op de begane grond op maat gezaagd en behandeld tegen inwateren.

Vervolgens worden de planken via een tijdelijk gat in de stelling met behulp van de kruiketting omhoog getakeld.

En eenmaal boven worden de oude verrotte planken vervangen door de nieuwe exemplaren. Dit ‘kleine’ onderhoudsproject loopt voorlopig nog wel even door en wordt in het nieuwe jaar vervolgd, vooral tijdens vrijwel windstille zaterdagen.

Moleninspectie.

Begin december is de molen door de Monumentenwacht geïnspecteerd op technische gebreken, houtworm en mogelijk noodzakelijk onderhoud. We zijn benieuwd naar de bevindingen. Zelf zien we vooral het rieten dak achteruit gaan. Weer, wind en vogelinvloeden laten zich gelden. Momenteel zien we vooral plukjes mos en paddenstoelen verschijnen.

Stichting Behoud Monumenten T-diel.

Namens de gemeente Tytsjerksteradiel beheert de Stichting Behoud Monumenten in de gemeente T-diel een achttal kerktorens en ‘onze’ molen. Namens Korenmolen De Hoop bezocht ik afgelopen donderdag het fraaie kerkje in Ryptsjerk.

Aldaar vond de afronding van de renovatie van de torenspits en de luidklok plaats, uitgevoerd op initiatief van de stichting. Ook werd het 10-jarig jubileum van de stichting gevierd en vond de presentatie van de website plaats, waar ook onze molen een plekje heeft gevonden. Van harte aanbevolen.

Vrijwillig molenaarster worden?

Als regelmatig wandelaar kom ik op heel veel verschillende plekken, met asfalt en gelukkig ook nog zandpaden, met bossen, graan- en heidevelden, met kerken, woonhuizen, boerderijen met landerijen, fabrieken en allerhande bruggen. Al die objecten en landschappen vertellen een verhaal, de geschiedenis van de streek waar ik tijdens mijn wandeling deel van uitmaakt. Ik loop feitelijk door het culturele erfgoed, vormgegeven door de inwoners in de eeuwen voorafgaande aan mijn bezoek.

Geopend maalsteenkoppel

Ook molens maken als industrieel erfgoed deel uit van die geschiedenis. Net als kerktorens zijn molens eeuwenoude landmarken, oriëntatiepunten voor bewoners en bezoekers van een streek. Erfgoed dat behouden moet blijven voor toekomstige bewoners en wandelaars, althans, dat vinden wij, de vrijwillige molenaars van korenmolen De Hoop in Sumar. Of die mening gedeeld wordt door de inwoners van Sumar e.o. weten wij eigenlijk niet. Slechts één 86-jarige molenaar woont in Sumar. Stelt u zich eens voor, die molen, dat oriëntatiepunt, staat er niet meer!

Om molens in stand te houden is natuurlijk geld nodig, veel geld. Gemeente T-diel, provincie en het Rijk trekken regelmatig de portemonnee. Het huidige kabinet geeft 325 miljoen extra geld uit voor erfgoed en monumenten, met name voor kerkgebouwen. Maar met geld alleen kom je er niet. Een stilstaande molen is gedoemd om te verdwijnen.

Daarom zijn er vrijwilligers nodig om molens te laten draaien, te onderhouden en te exploiteren. Het afgelopen jaar hebben we geprobeerd om nieuwe vrijwilligers bij de molen te betrekken, om als leerlingmolenaar de kneepjes van het vak te leren en om met bezoekers de geschiedenis van de molen te delen. Slechts één bewoner van Garijp toonde een uurtje enthousiast belangstelling, we zagen hem echter nooit meer terug.

Daarom doen we nu uitdrukkelijk een verzoek aan de vrouwelijke bevolking van Sumar en omgeving om de stoute schoenen aan te trekken en te solliciteren als vrijwilliger, als leerlingmolenaarster. We zijn er iedere zaterdag van 9 tot 14 uur. En mocht je als man toch ook belangstelling hebben, je bent van harte welkom.

 

Nationale Molendag zonder buitenloper

Op 11 mei 2019, de Nationale Molendag waarop ook De Hoop geopend is tot 16 uur, is onderstaande molensteen niet meer te zien.

Buitenloper

De buitenloper, de in 2017 op het erf geplaatste maalsteen, bestaat niet meer. De zomerse droogte van vorig jaar die gevolgd werd door regen en vorst deed hem de das om. De afgelopen maanden viel de loper steeds verder uiteen.

Harry leeft zich uit

Om de veiligheid van onze bezoekers te waarborgen is de 1.200 kg zware steen met een hamerbeitel verder in hanteerbare brokstukken verdeeld. Daarbij bleek dat de loper uit twee delen bestond. Het maalvlak was van massieve natuursteen, er achter werd ooit een verdikkende betonlaag aangebracht.

In april zijn de brokstukken van het molenerf verwijderd. We hoeven ons nu geen zorgen meer te maken over mogelijk leed dat de loper zou kunnen veroorzaken bij eventuele klimpartijen. De afvoerkosten waren voor rekening van de Stichting korenmolen De Hoop Sumar.

Vrijwillige loperopscheppers