Gleuf of Brievenbus

De klep kleppert en er valt iets op de mat. Zo gaat dat in vele woningen, alleen neemt het klepperen de laatste jaren wel af door o.a. het toenemende e-mail gebruik. Als we spreken over de brievenbus bedoelen we veelal die gleuf met klep in of naast de voordeur. In uitzonderlijke gevallen tref je meerdere gleuven of kleppen in een pand aan, als eerste aanzet tot distributie van post naar de verschillende ontvangers in het betreffende pand, zoals in het voormalige gemeentehuis van Usquert.

Burgemeester- en Secretarisgleuf in gemeentehuis Usquert, ontwerp Berlage

Sinds de 70-tiger jaren bestaat er al een verplichting om de brievenbus bij de toegang van het erf te plaatsen als de afstand naar de voordeur groter is dan 10 meter.
Ondanks dat onze molen post krijgt toegestuurd was er geen gleuf of bus te bekennen. Dat was in tijden van een beroepsmolenaar ook niet nodig, de deuren stonden letterlijk wagenwijd open.

Mounepaed 21, 9262 NE Sumar

Poststukken en andere voor de vrijwillige molenaars bestemde documenten werden tot nu toe onder een van de toegangsdeuren naar binnen geschoven, en dat leidde tot verkreukelde en soms zelfs vochtige stukken. Maar de plaatselijk bekende postbode levert de post gelukkig af bij een buurman, die zich erover ontfermt en de post op zaterdag alsnog aflevert op de molen.  

Maar sinds eind februari hoeft dat niet meer (maar mag uiteraard nog steeds). We hebben nu een eigen brievenbus. Omdat we geen gleuf in historisch erfgoed wilden maken heeft molenaar Jaap de afgelopen winter een houten groene brievenbus gefabriceerd. Voorzien van ons huisnummer 21 staat de bus nabij het kleine witte toegangshekje. We zijn benieuwd wanneer de eerste poststukken daarin belanden.

Officieel staat bij de overheid vermeld de Regeling Brievenbussen BES, geldig sinds 10-10-2010: Brievenbussen bestemd voor de aflevering van postzendingen behoren te zijn aangebracht zo dicht mogelijk bij de rijbaan van een voor motorrijtuigen op meer dan twee wielen berijdbare openbare weg en in geen geval meer dan 10 meter daarvan verwijderd te zijn. Ze dienen voorts van de weg af zonder belemmering bereikbaar te zijn. Meer over deze regeling, klik hier.