Het draait om π.

Hij heeft een klap van de molen. Dat zegt men wel van iemand die niet goed bij zijn verstand is. Technisch gesproken kan een molenwiek een rake klap uitdelen, w...

Molen in beeld

Een foto in het Friesch Dagblad op 2 mei j.l, dat meldde mij Froukje Bouma van Dorpsbelang Sumar en ook mijn buurvrouw Johanna, die kwam me de foto vandaag over...