Erik bedankt !

In de bestuursvergadering van de “Stichting Korenmolen De Hoop Sumar” die plaatsvond op 16 oktober j.l. heeft Erik Meijer zijn lidmaatschap van het bestuur na b...

Nationale molendag

Op zaterdag 12 mei is de molen geopend van 9:00 tot 16:00 uur. Op zondag 13 mei zijn wij niet geopend De molen is te bezoeken, alle zolders zijn op verzoek toeg...