Voorzitter gezocht, Willem verlaat De Hoop

In mei gaf molenaar Willem Oosterbaan te kennen dat hij stopte met zijn werkzaamheden als voorzitter van de “Stichting Korenmolen De Hoop Sumar” en als vrijwillige molenaar op onze molen. Natuurlijk schrokken wij van dit bericht, maar het lag in de lijn der verwachtingen. Willem was al een halfjaar molenaar op een molen in Rolde, en had het er erg naar zijn zin. Ook had hij bij het aanvaarden van zijn functie als voorzitter al aangegeven dat hij die functie maximaal 1 à 2 jaar zou vervullen, en die 2 jaar kwam al aardig in zicht.

In april 2016 verscheen Willem op de molen, het leek hem wel wat om molenaar te worden. Al anderhalf jaar later, op 11 oktober 2017, slaagde Willem voor het examen van het Gilde van Vrijwillige Molenaars. Vrij snel daarna ging hij ook draaien op een molen in Rolde, om zelfstandig met het ambacht bezig te kunnen zijn.

Tijdens een molenaarsuitje naar Zuidlaren, door Willem georganiseerd, werd hem gevraagd om voorzitter te worden. Dat wilde hij wel. Officieel was Willem voorzitter per 2 sept 2016 en eindigde zijn voorzitterschap per 29 mei 2018. Willem zette zich voor honderd procent in voor de molen. Niet dat hij als a-technicus een hamer hanteerde, dat liet hij graag aan anderen over, maar organiseren kon hij wel. Dat hebben o.a. de vrijwillige molenaars, de eigenaar van de molen (Stichting Behoud Monumenten T-diel) en de gemeentelijke bouwtechnische – en groenbeheer specialisten alsmede de omwonenden van de molen wel gemerkt.

Naast het groot onderhoud van de molen op initiatief van de Stichting Behoud Monumenten T-diel werd op initiatief van Willem de biotoop rond de molen aangepakt. Buurmans bomen werden geslecht en de gemeente was na enig aandringen door Willem ook bereid om een gemeentelijke bomensingel te verwijderen. De molen krijgt nu weer wind vanuit het zuid- tot noordwesten en is goed zichtbaar vanaf de openbare weg.

Ook het (gemeentelijke) terrein om de molen, waar tot ruim op stellinghoogte struiken en bomen stonden, werd in een mega burenproject op de schop genomen, geheel belangeloos. Na wat duwen door Willem heeft de gemeente het terrein weer ingezaaid en er een meidoornhaag omheen geplaatst.

De molen stond er dus weer goed bij toen het 150-jarig jubileum van De Hoop zich aandiende in oktober 2017. De viering daarvan zal jullie niet zijn ontgaan en ook bij de voorbereiding daarvan speelde Willem een grote rol.

Willem is inmiddels met stille trom vertrokken. Uiteraard bedanken we hem voor alle werkzaamheden die hij week in week uit uitvoerde, en niet alleen op zaterdag. We wensen hem veel succes met zijn verdere loopbaan als vrijwillige molenaar in Rolde en omgeving, bij de molenaars van Drentse Aa en Hunze.

O ja, we hebben nu een vacature: onbezoldigd voorzitter van de Stichting Korenmolen De Hoop Sumar. Misschien iets voor jou? Kom op een zaterdagochtend eens langs op de molen voor een eerste kennismaking, en misschien kunnen we je naast voorzitter ook warm maken voor de opleiding tot vrijwillige molenaar