Voor je nummer op moeten komen – 21

Militair paspoort KLu
Mei 1969, voor zijn nummer opgekomen

Tegenwoordig uit de mode, hoewel er regelmatig in de Tweede Kamer over gedebatteerd wordt: voor je nummer op moeten komen. Volgens de Dikke van Dale wordt met “voor zijn nummer op moeten komen” bedoeld dat je als militair in dienst moet, opkomen voor (toen nog) koningin en vaderland! In 1969 was ook ik voor anderhalf jaar het haasje. Mijn oude militaire paspoort bevat foto inclusief nummer, geportretteerd bij de Koninklijke Luchtmacht.

U begrijpt dat er binnen de huidige generatie molenaars heel wat voormalige dienstplichtige en beroepsmatige militairen rondlopen. Dat levert uiteraard regelmatig de nodige sterke verhalen op. De gemiddelde leeftijd van de molenaars op De Hoop was per ultimo 2016 overigens 66 jaar.

Een geheel ander nummer betreft het “huisnummer” van de molen aan het Mounepaed in Sumar. Er zijn instanties zoals nutsbedrijven, die vooral facturen naar de molen sturen, en andere bedrijven die refereren aan de molen. En dan verbaast het je dat er diverse nummers in omloop zijn, onder andere 1, 3, 4, 7 en 21. Ook internetsites bezigen weer verschillende nummers, of laten het nummer achterwege. Uit navraag bij de Gemeente T-diel bleek dat de molen officieel geen huisnummer had, er stond geen nummer in de basisadministratie. Het werd de hoogste tijd om voor het nummer van de molen op te komen.

Mounepaed 21

B&W van T-diel besloten per 6 maart 2017 tot het toekennen van nummeraanduiding Mounepaed 21 Sumar, en dat de vastgestelde nummeraanduiding wordt aangebracht overeenkomstig de bij het besluit gevoegde voorwaarden. Aldus geschiedde met een authentiek geëmailleerd bordje.

Zo’n nummer is tevens een geheugensteuntje voor ons, want het nummer geeft toevallig ook de lengte aan van de roedes die door de kop van onze wiekenas zijn gestoken, 21 meter aan één stuk. Bij rondleidingen wordt er regelmatig naar gevraagd: “hoelang is nu zo’n wiek tot aan de wiekenas”, 10,5 meter dus.

BG, wederom wit geschilderd

Overigens kunnen we weer wat gemakkelijker de molen laten zien, want de restauratie-werkzaamheden door bouwbedrijf Swart zijn op wat kleine details na klaar en het schilderwerk is inmiddels afgerond. De molen ziet er weer prachtig uit. Ook de binnenmuur op de begane grond heeft schildersbedrijf Wits even meegenomen, die is dus weer wit.

Alle bouwmaterialen en verfpotten zijn weer verdwenen, u kunt de molen weer wat eenvoudiger betreden. De meidoornhaag om de molen is inmiddels geplant. Het erf is echter nog niet geëgaliseerd, daar stort de Gemeente zich binnenkort op. Voorlopig houden we het molenerf afgesloten voor het parkeren van auto’s. Zaterdagse gasten en winkelbezoekers zullen hun auto langs het Mounepaed moeten parkeren.

A.J. Postmus Transport, Carpe Diem

 

Wij verzoeken u dringend NIET op het privéterrein van Transportbedrijf Postmus te parkeren.