De Hoop van Sumar

Iedereen in Sumar kent de molen, goed zichtbaar als je vanaf de Centrale As het dorp inrijdt. Op zaterdag is de molen geopend van 9 tot 14:00 uur, dan plegen de molenaars onderhoud en laten ze de wieken draaien om de molen in conditie te houden en tarwe te malen. Want een voortdurend in één stand stilstaande molen gaat ten onder aan weer en wind, en aan houtworm. Maar de houtworm houdt gelukkig niet van trillend hout, dan slaat hij op de vlucht.

Om de molen te laten draaien hebben we gediplomeerde molenaars nodig. Momenteel zijn er nog drie molenaars actief om het “gaande werk” te bedienen (de draaiende onderdelen) en is een vierde molenaar in opleiding bij ons. Want De Hoop is ook een opleidingsmolen.

Leerling Eric verlegt de kruiketting

De actief draaiende molenaars zijn afkomstig uit Drachten, Opeinde en Oentsjerk, helaas niet uit Sumar of directe omgeving. Alleen de 85-jarige oud molenaar Rein Beerda woont in Sumar en hij komt trouw iedere zaterdag achter zijn rollator twee uurtjes naar de molen, voor koffie, een praatje en een klusje. En dan is er natuurlijk nog onze 84-jarige molenaar Jaap Boender uit Noardburgum, die zich vrijwel nooit met de bediening van de molen bezighoudt maar een groot deel van het onderhoud aan gaande en staande werk voor zijn rekening neemt.

Rein Beerda uit Sumar

De gemiddelde leeftijd van de molenaars is momenteel 74,3 jaar. Het zou fantastisch zijn als een aantal jongere bewoners (m/v, van 14 tot 70 jaar) uit Sumar en omgeving als vrijwilliger een rol gaan spelen in de molen. Dat kan als leerlingmolenaar, maar ook als mede winkelbeheerder of bestuurder van de Stichting korenmolen De Hoop Sumar.

Meer informatie over onze vacatures vind je onder Vrijwilligers

Kom binnenkort op een zaterdag eens langs op de molen voor meer informatie, voor een proefles of voor een uitgebreide rondleiding. Wij vertellen graag meer over de mogelijkheden. Zorg samen met ons voor het behoud van het culturele en industriële erfgoed van Sumar, de enige korenmolen van de gemeente Tytsjerksteradiel.


Gleuf of Brievenbus

De klep kleppert en er valt iets op de mat. Zo gaat dat in vele woningen, alleen neemt het klepperen de laatste jaren wel af door o.a. het toenemende e-mail gebruik. Als we spreken over de brievenbus bedoelen we veelal die gleuf met klep in of naast de voordeur. In uitzonderlijke gevallen tref je meerdere gleuven of kleppen in een pand aan, als eerste aanzet tot distributie van post naar de verschillende ontvangers in het betreffende pand, zoals in het voormalige gemeentehuis van Usquert.

Burgemeester- en Secretarisgleuf in gemeentehuis Usquert, ontwerp Berlage

Sinds de 70-tiger jaren bestaat er al een verplichting om de brievenbus bij de toegang van het erf te plaatsen als de afstand naar de voordeur groter is dan 10 meter.
Ondanks dat onze molen post krijgt toegestuurd was er geen gleuf of bus te bekennen. Dat was in tijden van een beroepsmolenaar ook niet nodig, de deuren stonden letterlijk wagenwijd open.

Mounepaed 21, 9262 NE Sumar

Poststukken en andere voor de vrijwillige molenaars bestemde documenten werden tot nu toe onder een van de toegangsdeuren naar binnen geschoven, en dat leidde tot verkreukelde en soms zelfs vochtige stukken. Maar de plaatselijk bekende postbode levert de post gelukkig af bij een buurman, die zich erover ontfermt en de post op zaterdag alsnog aflevert op de molen.  

Maar sinds eind februari hoeft dat niet meer (maar mag uiteraard nog steeds). We hebben nu een eigen brievenbus. Omdat we geen gleuf in historisch erfgoed wilden maken heeft molenaar Jaap de afgelopen winter een houten groene brievenbus gefabriceerd. Voorzien van ons huisnummer 21 staat de bus nabij het kleine witte toegangshekje. We zijn benieuwd wanneer de eerste poststukken daarin belanden.

Officieel staat bij de overheid vermeld de Regeling Brievenbussen BES, geldig sinds 10-10-2010: Brievenbussen bestemd voor de aflevering van postzendingen behoren te zijn aangebracht zo dicht mogelijk bij de rijbaan van een voor motorrijtuigen op meer dan twee wielen berijdbare openbare weg en in geen geval meer dan 10 meter daarvan verwijderd te zijn. Ze dienen voorts van de weg af zonder belemmering bereikbaar te zijn. Meer over deze regeling, klik hier.

Prijsaanpassingen

Per januari 2019 zijn de prijzen van de artikelen in onze winkel aangepast aan de inkoopprijzen. Alle producten zijn onderhevig aan het nieuwe btw-tarief, dat door de overheid van 6 naar 9% is verhoogd. Een aantal producten zijn ook aangepast aan de marktprijzen van meel- en aanverwante producten. Onze prijzen staan vermeld onder menukeuze WINKEL.

Onze prijzen zijn zoals altijd afgestemd met die van onze leverancier, Jan Tollenaar van korenmolen De Zwaluw uit Burdaard.

Fijne kerstdagen en een gelukkig 2019

De molen van Sumar is een trefpunt voor de bewoners van Sumar en trekt ook iedere zaterdag klanten uit de wijde omgeving die graanproducten komen halen voor hun zelf te bakken broden en andere deegwaren. Maar ook doordeweeks vinden er activiteiten plaats op verzoek van bewoners en molenliefhebbers.

Zo was er afgelopen donderdag een bruidspaar dat graag vereeuwigd wilde worden op de stelling van de molen. Zij kwamen en gingen in een oude fraaie MG.

En afgelopen dinsdagavond zat de kerststemming er goed in bij de deelnemers aan de dorpswandeltocht van basisschool It Bynt. Het kerstverhaal werd ten gehore gebracht, verdeeld over een aantal locaties in Sumar. Onze met een kerstster verlichte molen was een van die locaties waar de vertelling plaatsvond.

Engel Gabriël

De juffen Robin en Hanne-Ilse van It Bint vertelden een stukje van het kerstverhaal, verkleed als Maria en de engel Gabriël.

Maria

Er kwamen elf groepen van ongeveer 15 tot 20 personen langs, bestaande uit leerlingen, familieleden, leerkrachten en nieuwsgierige buren.

Nog even en dan is het weer echt Kerstmis en vieren we op enigerlei wijze de geboorte van Jezus. En daarna loopt ook dit jaar weer snel ten einde met carbid gebulder en oliebollen.

Wij wensen u allen een gezegende Kerst, een gezonde oudejaarsavond en een gelukkig nieuwjaar toe, en wij hopen u volgend jaar weer op de molen te kunnen begroeten.

Erik bedankt !

In de bestuursvergadering van de “Stichting Korenmolen De Hoop Sumar” die plaatsvond op 16 oktober j.l. heeft Erik Meijer zijn lidmaatschap van het bestuur na bijna 15 jaar beëindigd. Erik heeft vele jaren de jaarlijkse vergadering bezocht en zijn bijdrage geleverd aan de bestuurlijke aspecten die spelen bij de instandhouding en exploitatie van onze molen. Helaas is daar dus nu een einde aan gekomen.

In 2004 stapte Erik in het molenbestuur, ten tijde van bestuurders als Geesje Duursma, Binne Kramer, Dirk Kamminga en Kees Spithost, die inmiddels allemaal het (molen-)veld hebben geruimd.

Je vraagt je bij zo’n afscheid af waarom iemand ooit toetrad tot een molenbestuur. Vrijwillige molenaars nemen meestal noodgedwongen zitting in zo’n bestuur. Hun drijfveer is het behoud van molens als industrieel erfgoed en het doorgeven van het molenaarsambacht aan volgende generaties.

Bij andere bestuurders zie je, naast interesse in de oude techniek die in het erfgoed is toegepast, dat de commercie een belangrijke rol speelt om in het bestuur plaats te nemen. Dat gold ook voor Erik, hij is niet voor niets de eigenaar van Expert Meijer in Burgum. In de beginjaren van zijn bestuursperiode vormden de broodbakmachines namelijk een ware hype. Tegenwoordig worden ze nog steeds verkocht, echter in veel mindere mate.

Vandaag heb ik Erik nogmaals bedankt namens het bestuur en hem als dank voor zijn jarenlange verbondenheid aan de molen een presentje overhandigd.

Het ga je goed Erik.

Secretaris  en vrijwillig molenaar Jan Borst

Signalen uit het verleden

Als je 100 jaar bent geworden komt de burgemeester bij je langs. En echtelieden die vele jaren met elkaar delen, de gouden (50), diamanten (60) en platina (70) huwelijksjubilea, worden door B&W of gemeentebesturen feestelijk onthaald. Dit gebeurt allemaal op basis van de signalering door de geautomatiseerde Burgerlijke Stand. Voor monumenten geldt dat niet, geen B&W die “geholpen spontaan” een eigenaar van een monument komt feliciteren als daartoe aanleiding bestaat. Monumenten worden toch ook ieder jaar een jaartje ouder, maar wie maalt daarom?

Er bestaat echter wel een soort “Burgerlijke Stand” voor monumenten, dat is het Monumentenregister. Een register dat door De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed wordt bijgehouden. Deze rijksdienst is onderdeel van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Onze molen is ingeschreven in het monumentenregister op 29 augustus 1972 met de status van Rijksmonument, uiteraard met een nummer, 35683 voor de liefhebbers. De nadere aanduiding luidt: “Bovenkruier met stelling, herbouwd in 1867”. De molen is dus ruim 150 jaar oud, maar dat wisten we al, dat hebben we vorig jaar nog gevierd.

De eigenaar van de molen is de Stichting Behoud Monumenten T-diel, die namens de Gemeente Tytsjerksteradiel het beheer voert over een achttal kerktorens in Tytsjerksteradiel en over onze molen. De eigenaar bedacht, gelet op de bereikte leeftijd van zijn molen, dat hij de molen dan maar zelf in het zonnetje moest zetten. Een zonnetje in de vorm van een ANWB Informatiebord, aan de hand waarvan bezoekers en bewoners uit de regio kennis kunnen maken met rijksmonument Korenmolen De Hoop in Sumar.

Kunt u het bord op uw scherm niet goed lezen, of heeft de tekst uw nieuwsgierigheid gewekt, kom dan langs in Sumar en bezoek de molen. U kunt ‘m niet missen!