Help, Anne verlaat De Hoop

Afgelopen zaterdag gaf molenaar Anne Oosterdijk te kennen dat hij in april stopt met zijn werkzaamheden als vrijwilliger op de molen. Dat was even schrikken voor de aanwezige molenaars. Er rezen allemaal vragen op, waarom vertrek je, hoe moeten we verder zonder jou, kunnen we het tij keren, etc. Natuurlijk weet je dat een vrijwilliger ooit zal stoppen, maar het moment waarop is vaak een verrassing.

Na negen intensieve jaren als vrijwillig molenaar, penningmeester en winkelbeheerder wil Anne meer tijd voor zichzelf en de gemeenschap in en om Eastermar. De reden van zijn vertrek is dat hij gehoopt had dat van zijn winkelwerkzaamheden de verkoopopbrengst van molenmeel voor een gedeelte naar de dorpsgemeenschap zou vloeien, als bijdrage aan plaatselijke initiatieven. Helaas kon zijn streven niet gerealiseerd worden, daar de opbrengst van de winkel ook hard nodig is om klein onderhoud aan de molen te financieren. Als molenaars zijn wij op basis van het huurcontract verplicht klein onderhoud aan de molen uit te voeren. Van de gemeente Tytsjerksteradiel ontvangen we enige subsidie, maar die subsidie is nauwelijks voldoende om de molenaars op temperatuur te houden en de molen in het licht te zetten.

Jammer dat molenaar Anne vertrekt. Uiteraard bedanken we Anne voor alle werkzaamheden die hij iedere week uitvoerde, en niet alleen op zaterdag. We zullen hem missen in de winkel en als penningmeester van de “Stichting Korenmolen De Hoop Sumar”. Ook de trouwe klanten van de molen zullen hem missen. Hij was het gezicht van de molen.

Het gezicht van de molen

De vrijwillige molenaars zullen de komende tijd op de winkel passen. Ook gaan we op zoek naar een nieuwe vrijwilliger voor de functie van penningmeester (m/v) en we gaan op zoek naar een nieuwe beheerder (m/v) van de winkel, wellicht te combineren in één persoon (m/v). Maar meerdere vrijwilligers voor de winkel zijn natuurlijk ook van harte welkom, je hoeft geen molenaar te zijn of te worden om onze klanten van bakproducten te voorzien! Maar je wordt wel het nieuwe gezicht van de molen (m/v)!