Erik bedankt !

In de bestuursvergadering van de “Stichting Korenmolen De Hoop Sumar” die plaatsvond op 16 oktober j.l. heeft Erik Meijer zijn lidmaatschap van het bestuur na bijna 15 jaar beëindigd. Erik heeft vele jaren de jaarlijkse vergadering bezocht en zijn bijdrage geleverd aan de bestuurlijke aspecten die spelen bij de instandhouding en exploitatie van onze molen. Helaas is daar dus nu een einde aan gekomen.

In 2004 stapte Erik in het molenbestuur, ten tijde van bestuurders als Geesje Duursma, Binne Kramer, Dirk Kamminga en Kees Spithost, die inmiddels allemaal het (molen-)veld hebben geruimd.

Je vraagt je bij zo’n afscheid af waarom iemand ooit toetrad tot een molenbestuur. Vrijwillige molenaars nemen meestal noodgedwongen zitting in zo’n bestuur. Hun drijfveer is het behoud van molens als industrieel erfgoed en het doorgeven van het molenaarsambacht aan volgende generaties.

Bij andere bestuurders zie je, naast interesse in de oude techniek die in het erfgoed is toegepast, dat de commercie een belangrijke rol speelt om in het bestuur plaats te nemen. Dat gold ook voor Erik, hij is niet voor niets de eigenaar van Expert Meijer in Burgum. In de beginjaren van zijn bestuursperiode vormden de broodbakmachines namelijk een ware hype. Tegenwoordig worden ze nog steeds verkocht, echter in veel mindere mate.

Vandaag heb ik Erik nogmaals bedankt namens het bestuur en hem als dank voor zijn jarenlange verbondenheid aan de molen een presentje overhandigd.

Het ga je goed Erik.

Secretaris  en vrijwillig molenaar Jan Borst