2019 laatste kwartaal

Vrijwilligers

Het is plezierig te kunnen melden dat Marja Kloosterman, Appie Woudstra en Dirk Kamminga het team van vrijwilligers zijn komen versterken. Marja houdt zich vooral met de winkel bezig. Zij is werkzaam in een bakkerij en daardoor de laatste zaterdagen van het jaar afwezig, want het is er de super drukste periode van het jaar.

Dirk Kamminga beëindigde in 2013 zijn actieve vrijwillige molenaarsloopbaan. Ondertussen zijn we zes jaar verder en komt Dirk weer regelmatig een paar uurtjes het winkelteam versterken. Dat geeft afwisseling en gezelligheid, en daar zijn we heel blij mee. En veel klanten ook, die (her-)kennen hem nog van vroeger.

Tenslotte zien we Appie weer regelmatig op de molen. Hij was begin vorig jaar gestart met de opleiding tot vrijwillig molenaar, maar moest de opleiding tijdelijk onderbreken. Nu legt  hij weer regelmatig de zeilen voor op de wieken en is in de weer met reuzel.

Onderhoud Stelling

Door weersinvloeden zijn er een groot aantal stellingplanken aan vervanging toe. Nieuwe meranti stellingplanken worden door de molenaars op de begane grond op maat gezaagd en behandeld tegen inwateren.

Vervolgens worden de planken via een tijdelijk gat in de stelling met behulp van de kruiketting omhoog getakeld.

En eenmaal boven worden de oude verrotte planken vervangen door de nieuwe exemplaren. Dit ‘kleine’ onderhoudsproject loopt voorlopig nog wel even door en wordt in het nieuwe jaar vervolgd, vooral tijdens vrijwel windstille zaterdagen.

Moleninspectie.

Begin december is de molen door de Monumentenwacht geïnspecteerd op technische gebreken, houtworm en mogelijk noodzakelijk onderhoud. We zijn benieuwd naar de bevindingen. Zelf zien we vooral het rieten dak achteruit gaan. Weer, wind en vogelinvloeden laten zich gelden. Momenteel zien we vooral plukjes mos en paddenstoelen verschijnen.

Stichting Behoud Monumenten T-diel.

Namens de gemeente Tytsjerksteradiel beheert de Stichting Behoud Monumenten in de gemeente T-diel een achttal kerktorens en ‘onze’ molen. Namens Korenmolen De Hoop bezocht ik afgelopen donderdag het fraaie kerkje in Ryptsjerk.

Aldaar vond de afronding van de renovatie van de torenspits en de luidklok plaats, uitgevoerd op initiatief van de stichting. Ook werd het 10-jarig jubileum van de stichting gevierd en vond de presentatie van de website plaats, waar ook onze molen een plekje heeft gevonden. Van harte aanbevolen.